Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilim Felsefesi Problemleri FEL 613 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. İBRAHİM SAFA DAŞKAYA
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Onur Kabil

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bilim felsefesine ilişkin problemleri araştırma ve alternatif öneriler sunabilme

Course Content

Bilim felsefesinin ele aldığı problemlerin incelenmesi ve eleştirisi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel süreçlerle ilgili değişik görüşleri analiz etmek Anlatım, Sınav ,
2 Bilim felsefesinin temel kavramlarını tanımlamak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Doğa bilimleri ile beşeri bilimleri karşılaştırmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
4 Bilim felsefesinin ele aldığı konuları tartışmak Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
5 Bilimin felsefi temellerini sorgulamak Anlatım, Sınav ,
6 Bilim felsefenin temel problemlerini tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
7 Bilimin ilerlemesine etki eden sosyal, psişik ve tarihi faktörleri değerlendirmek Anlatım, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim ve Proto Bilim (Sınır Çizme Sorunu)
2 Bilimsel Açıklama ve Betimleme
3 Bilim-Dil İlişkisi
4 Doğa Bilimlerinin Yöntemsel Yapısı
5 Beşeri Bilimlerin Yöntemsel Yapısı
6 Teori-Olgu İlişkisi
7 Bilimde Matematik Modelin Kullanımı
8 Tümevarım Sorunu
9 ARASINAV
10 Nedensellik Sorunu
11 Doğrulama Sorunu
12 Yanlışlama Sorunu
13 Bilimsel Devrimler ve Paradigma Değişikliği
14 Bilimde Çoğulcu Yöntem
Resources
Course Notes <p>Ders notları ders esnasında verilecektir.</p>
Course Resources

1- Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi
2- Doğan Özlem, Bilim Felsefesi
3- Dominique Lecourt, Bilim Felsefesi
4- Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı
5- Paul Karl Feyerabend, Yönteme Hayır
6- Şafak Ural, Pozitivist Felsefe
7- J.D. Bernal, Modern Çağ Öncesi Fizik
8- Max Planck, Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş
9- Russel Keat, John Urry, Bilim olarak Sosyal Teori
10- Hüsamettin Arslan (der. ve çev.), Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6