Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Heidegger Araştirmalari FEL 611 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATMA BERNA YILDIRIM
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Merve Ertene

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Heideggerin Temel Ontolojisini tanımak

Course Content

Varlık, Ontoloji, Dasein, Ölüm, İçsıkıntısı, Kaygı, Zaman

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Heidegger yorumcularının görüşlerini karşılaştırmak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Heideggerin varlık düşüncesini tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
3 Sahip olunan bilgi birikimini sistematik ve tutarlı bir biçimde ifade etmek Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
4 Heidegger yorumcularının görüşlerini eleştirmek Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
5 Heideggerin varlık anlayışının temel tezlerini eleştirmek Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Heideggerin Batı felsefesine getirdiği eleştirileri tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Heideggerin düşüncesi
2 Varlık ve Zaman Giriş
3 Varlık ve Zaman Giriş
4 Varlık ve Zaman Birinci Anabölüm/Birinci Kesim
5 Varlık ve Zaman Birinci Anabölüm/Birinci Kesim
6 Varlık ve Zaman Birinci Anabölüm/Birinci Kesim
7 Varlık ve Zaman Birinci Anabölüm/Birinci Kesim
8 Varlık ve Zaman Birinci Anabölüm/Birinci Kesim
9 ARASINAV
10 Varlık ve Zaman Birinci Anabölüm/Birinci Kesim
11 Varlık ve Zaman Birinci Anabölüm/Birinci Kesim
12 Varlık ve Zaman Birinci Anabölüm/Birinci Kesim
13 Genel Değerlendirme
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Ders notları ders esnasında verilecektir.</p>
Course Resources

[1] Heidegger, M., Varlık ve Zaman, çev. A. Yardımlı, İdea, İstanbul, 20004.
[2] Heidegger, M., Varlık ve Zaman, çev. Ökten, K. H., Agora yay., 2006.
[3] Heidegger, M., Being and Time, trans. by J. Macquarrie & E. Robinson, HarperSanFrancisco, New York, 1962.
[4] Heidegger, M., Basic Writtings, ed. by D. F. Krell, HarperSanFranscisco, New York, 1993.
[5] Dreyfus, L. Hubert, Being-in-the-world, The MIT Pres, London, 1991.
[6] Kockelmans, Heideggers Being and Time, Center for Advanced Research in Phenomenology & University Press of America, Washington, DC, 1989.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır.
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6