Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Kültürü Metinleri ve Felsefe II FEL 604 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. RAHMİ KARAKUŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Bahadır Karadağ

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Birer Türk felsefecisi olarak yetişecek öğrencilerde anlamanın Türk kültürü tabanında gerçekleşmesi dolayısıyla düşünce üretebilmenin sağlıklı bir metin analiz gücüne dayanma zarureti adına Türk kültürünün karakteristiklerini taşıyan metinlerin tanıtılması

Course Content

13. yüzyıldan günümüze kadar metinlere yansıyan Türk düşünce ve kültürünü izleyebileceğimiz metinlerin analiz edilmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk kültürünün kaynaklarını inceleme tekniklerine dair beceri kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Türk kültürünün geçirdiği evreleri dünya tarihi içerisindeki yeriyle gözlemleyebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
3 Farklı dillerde yazılmış metinlerde Türk kültürünün izlerini sürebilir. Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 Kültürel unsurları ortaya çıkaran etkenleri bulur. Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
5 Türk kültürünün geçmişini bugüne bağlayabilme yeteneği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Çağdaş problemlerin kökenlerine inerek çözüm önerebilme becerisini kazanır. Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türk Düşüncesi´ne Giriş
2 Türk Düşüncesi´ne Giriş
3 Mevlana´nın Divan´ını Okuma (Şiirlerini Okuma)
4 Mevlana´nın Divan´ını Okuma
5 Fususul-Hikem´i Okuma
6 Fususul-Hikem´i Okuma
7 Dini metin çözümlemeleri
8 Dede Korkut metinleri
9 Fuzili´nin Divan´ını Okuma
10 Niyazi Mısri
11 Niyazi Mısri
12 Niyazi Mısri
13 Füsus şerhleri
14 Mesnevi şerhleri
Resources
Course Notes <p>Ders notları ders esnasında verilecektir.</p>
Course Resources

AŞIK PAŞA; Garibname, Çev. Bedri Noyan, Ardıç Yayınları, Ankara 1998.
FUZULİ; (Muhammed b. Süleyman el-Bağdadi) Fuzuli Divanı, Haz. Kenan Akyüz, Ankara 1990.
--------; Hadikatü´s-Süeda, Haz. Şeyma Güngör. Ankara 1987
KINALIZADE ALİ EFENDİ; Ahlak-ı Alai, Bulak Matbaası, 1833.
ŞEYH GALİB; Hüsn-ü Aşk, Haz. Abdülbaki Gölpınarlı, : Altın Kitaplar İstanbul 1968.
TANPINAR, A. Hamdi; Huzur , İstanbul 1949.
YAZICIOĞLU MEHMED; Kitab-ı Muhammediye fi Kelamatil-Ahmediye, İstanbul 1288.
--------; Muhammediye, Haz. Amil Çelebioğlu, MEB, Ankara 1996.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6