Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Kültürü Metinleri ve Felsefe I FEL 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. RAHMİ KARAKUŞ
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Ender Büyüközkara

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

13. yy. Türk Düşüncesini tanıtmak

Course Content

13. yüzyıl Türk düşüncesinin temel problemlerinin ortaya konulması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Eski Türkçe metinlerin en az beşini, temel sorunlarından en az birisiyle birlikte saymak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Bu dönemin düşünürlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav,
4 Eski Türkçe metinlerin sorunlarından en az yedisini sözlü bir sunumda açıklamak. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Eski Türkçe metinlerin oluşturucu öğelerinin en az beşini sözlü sunumda listelemek. Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev,
6 13. yüzyıl Türk Düşüncesini ve problemlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
7 Yazılı bir sunumda eski Türkçe metinlerin karakteristiklerinin en az beşini saymak. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
8 Bu öğeleri yazılı bir sunumda açıklamak. Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
9 Bu dönemin disiplinlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
10 Bu dönemin tasavvuf ve felsefe birikimini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 En az iki kavram arasında eski Türkçe metinlerin kurduğu kimi bağlantıları kurmak. Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
12 Bu yüzyılın oluşumu hakkında yargı verebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslam öncesi metinleri
2 İslam öncesi metinleri
3 10.yy-13.yy. arası düşünce tarihi
4 10.yy-13.yy. arası düşünce tarihi
5 Yesevi ve takipçileri
6 Bektaşi düşüncesi
7 Yunus Emre
8 Yunus Emre
9 ARASINAV
10 İbn Arabi
11 İbn Arabi
12 Mevlana
13 Mevlana
14 Yıliçi çalışmalarının değerlendirilmesi
Resources
Course Notes <p>Ders notları derste verilecektir.</p>
Course Resources

Ekrem Demirli-Sadreddin Konevi

Sadreddin Konevi-Tasavvuf Metafiziği

Toshihiko Izutsu-İbn Arabi'nin Fusus'undaki Anahtar-Kavramlar

Muhyiddin İbn Arabi-Fütuhat-ı Mekkiyye

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliğini kullanır. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi gösterir. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisi kazanır ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana göre yerini belirler. X
7 İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini kullanır. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapar (tercihen ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlatır); X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanır. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığın bilincinde olur. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6