Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hizmet Içi Eğitim Programlari Geliştirme EPU 531 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Hizmet içi eğitim programları ile ilgili temel teori ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve mevcut hizmet içi eğitim programları ve bunlara alternatif yaklaşımlara yönelik bakış açılarını geliştirmek

Course Content

Hizmet içi eğitim, yetişkinler eğitimi kavramları ile birlikte kalkınmada yaratılması gerekli olan insan gücü kavramının tartışılması. Bu tür eğitimi yaratan sebepler, bu eğitimi güdüleme yöntemleri ve giderek hizmet içi eğitim programlarının nasıl oluşturulduğu üzerinde durulması. Program geliştirme ile ilgili öğeler ve bunlar arasındaki ilişkilerin, kurumların hizmet-içi eğitim programlarında uygulanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hizmet içi eğitim programları üzerine eleştiri yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Program geliştirme sürecinin aşamalarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Alternatif hizmet içi eğitim programı yaklaşımlarını eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiyede ve diğer ülkelerdeki hizmet içi eğitim programlarının yapısını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Hizmet içi eğitim programı geliştirmede yeni bakış açıları geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yaygın Eğitim
2 Yetişkin eğitimi
3 Hizmet içi eğitim
4 Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Yetişkin Yeterlilikleri
5 Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Yetişkin Yeterlilikleri
6 Hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması
7 Hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması
8 Vize
9 Hizmet içi Eğitim Programlarının Denenmesi
10 Hizmet içi Eğitim Programlarının Denenmesi
11 Hizmet içi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
12 Hizmet içi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
13 Hizmet içi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
14 Hizmet içi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
5 Program tasarısı hazırlama X
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma X
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 20 3 60
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Total Workload 188
Total Workload / 25 (Hours) 7.52
dersAKTSKredisi 8