Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Araştirma Teknikleri EPU 516 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi DUYGU GÜR ERDOĞAN
Course Lecturers Doç.Dr. SERHAT ARSLAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bilimsel araştırmaları okuyabilmek, planlayabilmek ve yürütebilmekle ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.
Course Content Bilim, bilimsel araştırma kavramları, Araştırma Kavramı, Eğitimde araştırma tekniklerinin türleri, Bilimsel araştırmanın aşamaları, Nitel araştırma teknikleri, Örnek araştırmaların incelenmesi ve tartışılması, Nicel araştırma teknikleri, Bilimsel araştırmalarda raporlaştırma kuralları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri toplama araçlarını geliştirme aşamalarını anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
2 Araştırmaların raporlaştırılması ile ilgili kuralları uygular. Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
3 Bilimsel araştırma türlerini listeler. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Evren ve örneklem belirler. Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
5 Araştırma türü ile veri toplama sürecini ilişkilendirir. Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
6 Bilimsel bakış açısı ve bilimsel araştırma kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav ,
7 Bilimsel araştırma türlerinin özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav ,
8 Bir araştırma önerisi hazırlar. Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim, bilimsel araştırma kavramları
2 Araştırma Kavramı
3 Eğitimde araştırma tekniklerinin türleri
4 Bilimsel araştırmanın aşamaları
5 Nitel araştırma teknikleri
6 Örnek araştırmaların incelenmesi ve tartışılması
7 Örnek araştırmaların incelenmesi ve tartışılması
8 Nicel araştırma teknikleri
9 Örnek araştırmaların incelenmesi ve tartışılması
10 Örnek araştırmaların incelenmesi ve tartışılması
11 Örnek araştırmaların incelenmesi ve tartışılması
12 Bilimsel araştırmalarda raporlaştırma kuralları
13 Araştırma ödevi projelerinin sunulması ve tartışılması
14 Araştırma ödevi projelerinin sunulması ve tartışılması, dersin genel değerlendirmesi.
Resources
Course Notes
Course Resources Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayınları.
Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2005). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw-Hill
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme
5 Program tasarısı hazırlama
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 15 30
Proje / Tasarım 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 8