Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Karşilaştirmali Eğitim EPU 526 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DEMİRTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrenciler farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini, eğitim programlarını, öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim ile ilgili konularda eleştirel bakış açıları kazanırlar.
Course Content Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı, Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihçesi, Karşılaştırmalı Eğitimin Yöntemleri, Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci, A.B.D. İngiliz, Alman, Norveç, Finlandiya, İtalya, İspanya, Portekiz ve Japon Eğitim Sistemleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türkiye ve İskandinav ülkeleri eğitim sistemlerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Japon Eğitim Sistemini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi sahibi olma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Almanya, Avusturya, İtalya ve Fransa eğitim sistemlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Avrupa Birliği süreci ve Uluslar arası eğitimdeki gelişmeler hakkında farkındalığı arttırma Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Karşılaştırmalı Eğitimin Tanımı
2 Karşılaştırmalı Eğitimin Tarihçesi
3 Karşılaştırmalı Eğitimin Yöntemleri
4 Karşılaştırmalı Eğitimde Araştırma Süreci
5 Türk eğitim sistemi ile İskandinav ülkeleri eğitim sistemlerinin karşılaştırılması
6 Türk eğitim sistemi ile İskandinav ülkeleri eğitim sistemlerinin karşılaştırılması
7 Alman, Avusturya, İtalyan ve Fransız eğitim sitemleri
8 Alman, Avusturya, İtalyan ve Fransız eğitim sitemleri
9 İspanya ve Portekiz eğitim sitemleri ile Türk eğitim sisteminin karşılaştırılması
10 Amerikan ve İngiliz eğitim sistemleri
11 Amerikan ve İngiliz eğitim sistemleri
12 Japon eğitim sistemi
13 Japon ve Türk eğitim sisteminin karşılaştırılması
14 Final Sınavı
Resources
Course Notes Demirel, Özcan. (2000). Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık Erdoğan, İrfan. (2000). Çağdaş Eğitim Sistemleri. Ankara: Sistem Yayıncılık<br>Balcı, Ali, (2009) Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, , Pegem A Yayıncılık;
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
5 Program tasarısı hazırlama X
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma X
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 20 3 60
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 40 40
Final 1 20 20
Total Workload 188
Total Workload / 25 (Hours) 7.52
dersAKTSKredisi 8