Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri ve Öğretmen Rolleri EPU 529 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DEMİRTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, yaşam boyu öğrenmenin önem kazandığı günümüzde öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme kavramı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve yaşam boyu öğrenme stratejilerini, yaşam boyu öğrenme yeterliliklerini, yaşam boyu öğrenme kapsamında öğretmenlerden beklenen rolleri kavratmaktır.
Course Content Bu dersin içeriğinde yaşam boyu öğrenme kavramı, yaşam boyu öğrenmenin önemi, yaşam boyu öğrenme yeterlilikleri, öğretmenler için yaşam boyu öğrenme yeterlilikleri, yaşam boyu öğrenmeye yönelik bilişsel stratejiler, yaşam boyu öğrenme kapsamında öğretmen roller, yaşam boyu öğrenme ve girişimcilik yer almaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 3. Yaşam boyu öğrenmede rolünü açıklar Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Sözlü Sınav,
2 2. Yaşam boyu öğrenme yeterlikleri konusunda bilgi edinir Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Ödev,
3 5. Yaşam boyu öğrenme kapsamında öğretmen davranışlarını değerlendirir. Problem Çözme, Performans Görevi,
4 1. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
5 4. Yaşam boyu öğrenme stratejilerini uygular Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yaşam Boyu Öğrenme Kavramı
2 Yaşam boyu Öğrenmenin Önemi
3 Yaşam boyu öğrenme yeterlikleri
4 Yaşam boyu öğrenme yeterlikleri
5 Özyönetimli-öz yönelimli öğrenme
6 Öğrenmeyi öğrenme
7 Yaşam boyu öğrenmede bilişsel stratejiler
8 Yaşam boyu öğrenmede bilişsel stratejiler
9 Yaşam boyu öğrenme ve Bilgi Okuryazarlığı
10 Yaşam boyu öğrenme ve girişimcilik
11 Öğretmen yeterliklerinde yaşam boyu öğrenme
12 Öğretmen yeterliklerinde yaşam boyu öğrenme
13 Yaşam boyu öğrenme kapsamında öğretmen rolleri
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Day, C (1999). Developing Teachers:The Challenges of Lifelong Learning, Falmer Press, London
2. Osborne M, Houston M and Toman N,(2007) The Pedagogy of Lifelong Learning, Understanding effective teaching and learning in diverse contexts, Madison Ave, New York
3. Avis J, Fisher R and Thompson R (2010). Teaching in lifelong
Learning A Guıde To Theory And Practıce, Two Penn Plaza, NY,
4. Armitage A, Evershed J, Hayes D, Hudson A, Kent J, Lawes S, Poma S and Renwick M (2012) Teaching and Training in Lifelong Learning, Two Penn Plaza, NY, Fourth Edition
5. Aspin, D. N., Chapman, J., Evans, K. & Bagnal, R. (2012). Second International Handbook Of Lifelong Learning, London-New York: Springer International Handbooks of Education.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
5 Program tasarısı hazırlama
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ödev 1 3 3
Final 1 3 3
Total Workload 166
Total Workload / 25 (Hours) 6.64
dersAKTSKredisi 8