Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Öğrenme-Öğretme Kuramlari EPU 515 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN
Course Lecturers Prof.Dr. ÖMER FARUK TUTKUN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective İnsanın gelişim özellikleri ve eğitim açsında doğurguları ve öğrenme kuramlarına göre öğrenme ilkeleri bilgisi; gelişim ve öğrenme ilkelerine göre öğretimin planlanması yeterlikleri kazanabilme.
Course Content İnsanın gelişim özellikleri, öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavram-ilke-sınıflamalar bilgisi, kuram\yaklaşımların öğrenmeye ilişkin ilkeleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenme ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavramlar bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Bir eğitim durumları düzeneğini öğrenme-öğretme kuramlarına uygunluğu açısında değerlendirebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Bir kuram\yaklaşımı temele alarak bir eğitim durumu düzenleyebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
5 İnsanı tanıma bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Kuram\yaklaşımların benzer\farklı yönlerini analiz edebilme. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Öğrenme kuram\yaklaşımları bilgisi. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Kavramlar
2 İnsanın gelişim özelikleri ve boyutları
3 Gelişimin boyutları
4 Davranışçı öğrenme kuramları-Klasik Koşullanma
5 Davranışçı Öğrenme Kuramları-Edimsel Koşullanma
6 Sosyal Öğrenme Kuramı
7 Ara Sınav
8 Bağlaşımcılık Kuramı
9 İnsancıl (Hümanistik) Öğrenme Kuramı
10 Bilişsel Öğrenme Kuramları
11 Bilgiyi İşleme Kuramı
12 Gestalt Kuramı
13 Öğretim Kuramları ve İlköğretimde Uygulama Örnekleri
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Klein, S. B. (1987). Learning. Principles and Applications. New York: McGraw Book Company.
Senemoğlu. N. (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi.
Week Documents Description size
1 1.HaftaÖFT Öğrenme-Öğretme Kuramları Dersi 0.11 MB
0 2.HaftaÖFT 0.11 MB
0 3.HaftaÖFT 0.11 MB
0 4.HaftaÖFT 0.08 MB
0 5.HaftaÖFT 0.1 MB
0 6.HaftaÖFT 0.13 MB
0 1.HaftaÖFT 0.11 MB
1 1.HaftaÖFT 0.11 MB
0 7.HaftaÖFT 0.15 MB
0 8.HaftaÖFT 0.11 MB
0 9.HaftaÖFT 0.12 MB
0 10.HaftaÖFT 0.16 MB
0 11.HaftaÖFT 0.12 MB
0 12.HaftaÖFT 0.13 MB
0 13.HaftaÖFT 0.14 MB
0 14.HaftaÖFT 0.39 MB
0 1.HaftaÖFT 0.11 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme X
5 Program tasarısı hazırlama X
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma X
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma X
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma X
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Total Workload 198
Total Workload / 25 (Hours) 7.92
dersAKTSKredisi 8