Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Ilişkiler’De Teori ve Metodoloji UAB 517 1 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Course Lecturers
Course Assistants Öğr. Gör. Rıdvan Kalaycı
Course Category
Course Objective Uluslararası İlişkiler eğitimi alan öğrencilerin, bilimsel çalışmalar yapabilmesi ve bilimsel kriterlere uygun olarak dönem projelerini hazırlayabilmesi için teorileri ve araştırma yöntemlerini öğrenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mevcut ders, öğrencilere bilimsel düşünmeyi, uluslararası ilişkiler teorilerini ve araştırma planı hazırlamayı öğretmektedir.
Course Content Bilimsel Düşünme: Pozitivizm, Popper, Khun vb. Uluslararası İlişkiler teorileri: Realizm, Liberalizm, Marksizm, eleştirel, inşacı kuramlar. Metodoloji: Araştırma planı hazırlama, veri toplama yöntemleri, tez yazma süreçleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel Bilginin ne sekilde elde edinildiğini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Bilimselliğin Paradigmalarını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Bilimsel Felsefesine Katkıda Bulunan Düşünürlerin Görüşlerini irdeler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Araştırma Planı hazırlamayı öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Makalenin bölümleri hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Makale yazımında uyulması gereken kuralları ve yöntemleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 Makalede kaynak gösterilmesini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
8 Uluslararası İlişkiler teorileri hakkında temel bilgileri edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilimsel çalışma ne demektir?
2 Pozitivizm
3 Popper, Khun, Lakatos vb.
4 Yorumsamacı - Pozitivist paradigmalar
5 Geleneksel - Davranışsalcı ekol
6 Realizm
7 Liberalizm
8 Marksizm
9 Eleştirel, İnşacı kuramlar
10 Araştırma planı hazırlama
11 Uluslararası İlişkiler alanında makale yazımı
12 Makale yazılırken dikkat edilecek hususlar
13 Kaynak gösterimi
14 Kitap eleştirisi, konferans bildirisi hazırlama
Resources
Course Notes Ertan Efegil, Uluslararası İlişkiler´de Bilimsel Düşünme ve Teoriler, basılmamış ders notları, 2014.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 40 40
Ödev 1 40 40
Final 1 40 40
Total Workload 200
Total Workload / 25 (Hours) 8
dersAKTSKredisi 7