Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Diş Politika Yapimi ve Analizi UAB 504 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Course Lecturers
Course Assistants Araş. Gör. Rıdvan KALAYCI
Course Category
Course Objective Öğrenciler, dış politika analizi sayesinde, dış politikanın temel kavramlarını, planlanma sürecini, karar vericiler arasındaki etkileri, teorik yaklaşımları, bürokratik süreci ve dış politika sürecini etkileyen faktörleri izah edebilecek beceri kazanacaktır. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde dış politikanın konularında ve aktörlerindeki artış, küreselleşen dünyada dış politika ile iç politikanın karşılıklı etkileşimi, dış politika konusunda, analizlerin derinlemesine ve dikkatlice yapılmasına imkan tanımıştır. Bu nedenle dış politika uzmanları, salt realist kuram üzerinden devletlerin davranışlarını değerlendirmeleri halinde, akademik görüşlerinde yetersiz kalabilmektedirler.
Course Content Dış Politika Analizi, Stratejik Çalışmalar, Dış Politika teorileri, Sosyolojik Unsurlar, Ulusal faktörler, Uluslararası Sistem, Karar Verme, Bürokratik Model, Psikolojik Karakter, Liderlik.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dış politika analizi ile stratejiler çalışmalar arasındaki farkı gözlemleyebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Dış politikanın kavramsal tanımı yaparken, kavramlar üzerinde tartışabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Dış politika teorilerini karşılaştırmalı olarak inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Dış politikayı etkileyen faktörleri inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Türk Dış Politikasını Etkileyen Unsurları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Türk Dış Politikasının Yapım Sürecini İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Dış Politika Analizi: Teorik Yaklaşım 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
3 Türk Dış Politikasında Kemalizmin Rolü 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
4 Türk Dış Politikasında İki Düzeyli Oyunlar 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
5 Türk Dış Politikası Karar Verme Süreci 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
6 Türk Dış Politikasında Kültürün Rolü 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
7 Türk Dış Politikasında Danışmanların Rolü 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
8 Türk Dış Politikasında Milliyetçiliğin ve Dinin Rolü 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
9 Türk Dış Politikasında Medya ve Kamuoyunun Rolü 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
10 Türk Dış Politikası ve Uluslararası Sistem İlişkisi 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
11 Türk Dış Politikasında Liderlerin Kişiliği 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
12 Türk Dış Politikasında Önyargılar, Algılama 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
13 Bölgesel Güvenlik ve Türk Dış Politikasına Etkisi 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
14 Türk Dış Politikasına Siyasal Partilerin ve Rejimin Etkisi 1, 2, 3 (ilgili bölümler)
Resources
Course Notes 1. Ertan EFEGİL, Dış Politika Analizi Ders Notları, Ankara: Nobel Yayıncılık, 2012.<br>2. Ertan EFEGİL ve Rıdvan KALAYCI (der.), Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Ankara: Nobel yayıncılık, 2012.<br>3. Ertan EFEGİl ve Mehmet S. EROL (der.), Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi, Ankara, yayımda.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 2 20 40
Final 1 30 30
Total Workload 202
Total Workload / 25 (Hours) 8.08
dersAKTSKredisi 7