Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avrupa Birliği’Nin Orta Asya ve Kafkasya Politikalari UAB 513 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GİRAY SAYNUR DERMAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective 21.yüzyıla girerken, dünyadaki ekonomik, siyasî, sosyal ve coğrafi yapılanmalar yeniden bir alt-üst oluş süreci yaşadı. Bu süreç halen bitmiş değildir. İki kutuplu dünyanın bir kutbunu temsil eden Sovyetler Birliği?nin dağılması, özellikle Avrasya coğrafyasında köklü sitem ve değişiklikleri de ve çalkantıları da beraberinde getirdi. Avrasya jeopolitiğinde yaşayan Türkler ve Avrupa Birliği dış politikasını da doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bu jeopolitikte yaşayan Türk Dünyası ve Avrupa birliği politikaları bu bağlamda oldukça önem kazandı. Dünya politikasında da çok önemli bir yere sahip olan Avrupa?nın güvenlik politikalarının nasıl şekillendiği, hangi aktörlerin etkili olduğu ve hangi kurumlar üzerinden yürütüldüğünün öğretilmesi Türk Dünyası açısından önem taşımaktadır. AB ve Türk Dünyasının bu politikaların şekillenmesinde oynadığı rol ve bu politikalar konusunda takındığı tavrın incelenmesi bu dersin temel konuları arasında yer alacaktır.
Course Content Bu dersin temel konusu Avrupa Birliği politikaları ve Türk Dünyası ilişkisidir. Bu ders Avrupa Kurumları, Avrupa?da güvenlik algılaması, Avrupa Birliği?nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, NATO, AGİK, Transatlantik güvenlik ilişkisi, NATO İlişkisi, Orta Asya ve Kafkasya gibi bölgelerde geliştirdiği yakın çevre politikası sonucu AB?nin artan önemi, bu bağlamda Türk Dünyası ile, olan ilişkilere odaklanacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 . Dünyada hedef bölge olan Orta Asya ve Kafkasya bölgesindeki gelişmeleri ve siyasi olayları inceleyen bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur, bunl Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
2 Uluslararası İlişkiler çerçevesinde, bölgedeki gelişmeleri bilimsel yöntemlerle değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
3 Bu bölgeyle ilgili karmaşık olay, gelişme ve konuları belirler ve analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
4 Bu bölgedeki sorunlara yönelik olarak olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Bölgeyle ilgili güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte sahip olunan bilgi ve fikirleri analiz eder.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Demokratikleşme Süreci ve Siyasi Gelişmeler
2 11 Eylül Sonrası AB-Orta Asya İlişkileri
3 AB?nin Avrasya Güvenliği Bakımından Rusya ile İlişkileri
4 Donmuş İhtilaflar
5 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
6 Kafkasya ve AB
7 Balkanlar ve AB
8 Vize Haftası
9 Doğu Türkistan-Çin ve AB
10 Türkiye ve AB
11 Kafkasya?da Barış ve Güvenlik ve Donmuş İhtilaflar
12 Orta Asya?nın Uluslararası Politikaları
13 11 Eylül Sonrası Orta Asya ve Kafkasya?nın Değişen Jeopolitiğinde Güç Mücadelesi (ABD,AB,Rusya ve Çin)
14 Avrasya?da İşbirliği ve Bölgesel Politikalar
Resources
Course Notes Ellner, Andrea, The European Security Strategy: Multilateral Security with Teeth?, Defense & Security Analysis, Sep2005, Vol. 21 Issue 3, p223-242.<br>T. C. W. Blanning (Edit.), The Oxford history of Modern Europe, Oxford University Press, New York, 2000, ss. 282-306<br>Duke, Simon, The European Security Strategy in a Comparative Framework: Does it Make for Secure Alliances in a Better World?, European Foreign Affairs Review, Dec2004, Vol. 9 Issue 4, p459-481.<br>Charillon, Frédéric, The EU as a Security Regime, European Foreign Affairs Review, Winter2005, Vol. 10 Issue 4, p517-533.<br>Anderson, John. The International Politics of Central Asia (Manchester: Manchester U. Press, 1997), pp. 78-113.<br>Beissinger, Mark R. "State Building in the Shadow of an Empire-State," in The End of Empire? : the Transformation of the USSR in Comparative Perspective (Karen Dawisha and Bruce Parrott, eds.) (Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997), pp. 157-185.<br>Parrott, Bruce "Perspectives on postcommunist democratization," in Conflict, Cleavage, and Change in Central Asia and the Caucasus (Karen Dawisha and Bruce Parrott,eds.) (Cambridge, Cambridge U. Press, 1997), p. 1-39.<br>Dahl, Robert. ?Development and Democratic Culture,? in Consolidating the Third Wave Democracies (Larry Diamond et al., eds) (Baltimore: Johns Hopkins: 1997), pp.34-39) <br>?Modes of Assistance: Support for a Market Economy? in Democratic Theory and Post-Communist Change (Robert Grey, ed.) (Upper Saddle, NJ: Prentice Hall: 1997),pp.256-257<br>Kubicek, Paul. ?Authoritarianism in Central Asia: Curse or Cure?? Third World Quarterly, vol. 19, no 1 (1998) pp. 29-43.<br>Fierman, William "Political Development in Uzbekistan:Democratization?" in Conflict, Cleavage, and Change in Central Asia and the Caucasus, pp. 360-408.<br>Olcott, Martha Brill "Democratization and the Growth of Political Participation," in Conflict , Cleavage, and Change in Central Asia and the Caucasus (Karen Dawisha and Bruce Parrot, eds.) (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), pp. 201-241.<br>Kadyrzhanov, Rustem. ?The Ruling Elite of Kazakhstan in the Transition Period.? In The New Elite in Post-Communist Eastern Europe (College Station, TX: Texas A&M, 1999), pp. 144-161.<br>Huskey, Eugene. ?An Economy of Authoritarianism? Askar Akaev and Presidential Leadership in Kyrgyzstan? in Power and Change in Central Asia (Sally Cummings, ed.)<br>Ochs, Michael "Turkmenistan: The Quest for Stability and Control" in Conflict ,Cleavage, and Change in Central Asia and the Caucasus (Karen Dawisha and Bruce Parrot, eds.) (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), pp. 312-359.<br>Roy, Olivier. The New Central Asia. The Creation of Nations (NY: Taurus, 2000), pp.161-189.<br>Chinn, Jeff and Robert Kaiser. Russians as the New Minority (Boulder, CO: Westview, 1996), Ch. 8 (Kazakhstan), pp. 185-205<br>Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives, Basic Books, New York, 1997<br>Akiner, Shirin. "Independent Kazakhstan" The Formation of Kazakh Identity: From<br>Tribe to Nation-State. (London: Royal Institute of International Affairs) 1995, pp. 60-82.<br>Yalcınkaya , Alaeddin, Kafkasya?da Siyasi Gelişmeler, Lalezar yay., Ankara 2006
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Final 1 35 35
Total Workload 163
Total Workload / 25 (Hours) 6.52
dersAKTSKredisi 7