Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Avrupa Birliği’Nin Siyasi Coğrafyasi UAB 506 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Course Lecturers
Course Assistants Yrd.Doç.Dr. Filiz Cicioğlu, Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Turan
Course Category
Course Objective Günümüz dünyasında rekabet gücünü artırmak veya küreselleşmenin olumsuzluklarından korunmak amacıyla bölgesel örgütlenmeler ve entegrasyon ilişkileri artmakta, daha önce kurulmuş olanların işlevleri derinleşmektedir. Her bir uluslararası örgütlenme siyasi odluğu kadar uluslararası hukuk açısından da ayrı bir inceleme konusu olup, genel olarak bu alan, kavramsal ve teorik yönleriyle uzmanlık alanı haline gelmiştir. Dersin amacı her bir milletlerarası örgüt için uzmanlar yetiştirmektir.
Course Content Uluslararası Örgütler, Teorik ve Kavramsal Boyut, Türleri, Amaçlarına Göre, Fonksiyonlarına Göre, Kapsamlarına Göre.
Uluslararası Hukuk, Gelişimi, Uluslararası Örgütsel Yönü, Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Hukuk Temeli
Örnek Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Hukuk Altyapısı: Öncelikle Türkiye?nin Üyeliğinin Sözkonusu Olduğu Örgütler, Seminer Çerçevesinde Gerekçeleriyle Diğer Seçilen Örgütlerin Kuruluş ve İşlerlik Belgeleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kavramsal ve teorik altyapı kazanır. Anlatım, Beyin Fırtınası, Tartışma, Sınav ,
2 Milletlerarası örgütleri tanır Grup Çalışması, Soru-Cevap, Örnek Olay, Beyin Fırtınası, Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Uluslararası Hukuk kurallarının uygulanışını analiz eder. Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Milletlerarası mahkemelerin kuruluşunu ve hukuksal statüsünü kavrar. Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Milletlerarası örgütlerin hukuk oluşturucu fonksiyonunu kavrar. Anlatım, Grup Çalışması, Tartışma, Ödev, Sınav ,
6 Milletlerlarası örgütleri karşılaştırmalı olarak analiz eder. Tartışma, Örnek Olay, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin amacı, günümüz uluslararası sistem ve örgütler. İlgili kitap makale
2 Uluslararası ilişkiler aktörleri olarak uluslararası örgütler İlgili kitap ve makaleler
3 Uluslararası örgütlerin kuruluş amaçları, türleri İlgili kitap ve makaleler
4 Uluslararası Hukuk´un gelişimi ve örgütler İlgili kitap ve makaleler
5 İdealist ve Realist teoriler çerçevesinde uluslararası örgütler İlgili Kitap ve makaleler
6 BM belgeleri ve uluslararası örgütler İlgili kitap ve makaleler
7 Sözleşmeler Hukuku ve uluslararası örgütler İlgili kitap ve makaleler
8 Ara Sınav İşlenen konular, kaynaklar
9 Türkiye´nin milletlerarası örgütlere üyeliği İlgili kitap ve makaleler
10 Seminer 1: Örnek Uluslararası Örgüt, Siyasi
11 Seminer 2: Örnek Uluslararası Örgüt, Ekonomik
12 Seminer 3: Örnek Uluslararası Örgüt, Savunma
13 Seminer 4: Örnek Uluslararası Örgüt, Kültürel
14 Seminer 5: Örnek Uluslararası Örgüt, Karma
Resources
Course Notes Rıdvan Karluk, Uluslararası Ekonomik ve Siyasi Kuruluşlar, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002
Course Resources A. LeRoy Bennett, International Organizations: Principles and Issues, New Jersey, Prentice Hall, 1991.
Alaeddin Yalçınkaya, "İdealizm-Uluslararası Örgütler Bağlamında Bağımsız Devletler Topluluğu", İ. Ü. İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Yıllığı Özel Sayısı: Prof. Dr. Esat Çam´a Armağan (İstanbul, 2000); ss.289-317.
Peter Waterman, Globalization, Social Movements, and the New Internationalism, London and New York, Continum, 2001.
Alaeddin Yalçınkaya, ?Black Sea Economic Cooperation and Black Sea ? Caspian Energy Community?, Turkish Review of Eurasian Studies, Foundation for Middle East and Balkan Studies, (T.C. Dışişleri Bakanlığı), İstanbul, Annual 2002; ss.187-219.
M. Donald Hancock and others (eds.), Politics in Europe, New York, Chatham House Publishers, 2003.
Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk, İstanbul, BETA, 2005
İlgili sözleşme metinleri ve belgeler
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanlarında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
1 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanlarında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
2 Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
10 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 2 7 14
Final 1 7 7
Total Workload 173
Total Workload / 25 (Hours) 6.92
dersAKTSKredisi 7