Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yerel Yönetimler Maliyesi UML 509 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Tunç İnce
Course Category
Course Objective Bu dersle, öğrencilerin mahalli idarelerin mali yapısı, toplayabileceği vergiler ve harcama yapıları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Course Content Bu dersle, mahalli idarelerin Türk kamu yönetimindeki yeri, mali yapısı, mahalli idarelerin toplayabileceği vergiler ve harcama yapıları konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Optimum Hizmet Alanı, arza ve talebe ilişkin kriterler yönünden bilir ve inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Türkiye´de illeri sosyal göstergeler ışığında değerlendirir.
3 Mahalli İdare kavramını, niteliğini ve önemini, özellikle demokrasi, özerklik ve hizmette halka yakınlık (subsidiarity) ilkelerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Merkezi Yönetim-Mahalli İdare arasında Gelir Bölüşümünü, ilkeler ve yöntemler ile Mahalli İdarelerin Finansman Kaynaklarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 İl Özel İdareleri-İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi Bütçelerini Bütçe Süreci yönünden bilir, inceler ve değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Mahalli İdare Birliklerini, Mahalli idare Birliklerini doğuran etmenler yasal dayanakları, kurulması, Birlik organları ve birlik türleri itibariyle bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Mahalli İdarelerde yeniden yapılanmayı sorunlar öneriler ve mahalli idare hizmetlerinin özelleştirilmesi ve yöntemleri yönleriyle bilir, inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
8 Mahalli İdarelerin Varoluş nedenlerini Siyasi, ekonomik ve idari nedenler yönüyle bilir ve açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
9 Türkiye´de illeri iktisadi göstergeler ışığında değerlendirir.
10 İdareler arası ilişkilerin mahiyetini, idareler arası ilişkilerin düzenlenmesini gerektiren nedenler, idareler arası ilişkilerin türleri, özellikle görev bölüşümünü ve bunu da, İktisadi, geleneksel ve idari kriterler ve görev bölüşüm yöntemleri yönünd Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
11 İl Özel İdareleri-İlçe Belediyeleri Büyükşehir Belediyeleri ve köylerin Maliyesini, Gelir ve Giderlerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Mahalli idare kavramı, varoluş nedenleri ve bu nedenlerin dayandığı değerler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
2 İdareler arası ilişkilerin düznelenmesi, mahiyeti, görev bölüşümü Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
3 Mahalli idarelerde optimum hizmet alanının belirlenmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
4 Merkezi yönetim mahalli idare arasında gelir bölüşümü Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
5 Türkiye´de mahalli idarelerin yapısı ve İl Özel İdareleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
6 Türkiye´de mahalli idareler: Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
7 Arasınav Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
8 Köyler ve Mahalli İdare Birlikleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
9 Dünya´da mahalli idareler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
10 Mahalli idare bankacılığı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
11 Mahalli idarelerde yeniden yapılanma Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
12 Mahalli idare hizmetlerinin özelleştirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
13 Türkiye´de illerin iktisadi göstergeler ışığında değerlendirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
14 Türkiye´de illerin sosyal göstergeler ışığında değerlendirilmesi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri
Resources
Course Notes Ahmet Ulusoy ve Akdemir T., Mahalli İdareler Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon 2004.
Course Resources Yenal Öncel, Mahalli İdareler Maliyesi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 27 27
Ödev 2 10 20
Sözlü Sınav 2 8 16
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 194
Total Workload / 25 (Hours) 7.76
dersAKTSKredisi 7