Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Maliye Politikasi ve Yeni Yaklaşimlar UML 516 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi CAHİT ŞANVER
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Gonca Güngör, Arş. Gör. Dr. Işıl Ayas

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Türkiye?de ve Dünyada Uygulanan maliye politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Course Content

Bu derste Türkiye?de ve Dünyada Uygulanan maliye politikasının amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği gibi konulara değinilecek ve ileri düzey bilgiler verilecektir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Klasik iktisadi yaklaşımı inceler
2 dünyada son dönem maliye politikalarının başarı şansını inceler
3 Küresel krizlerin Türkiye?ye yansımaları ve alınan önlemlerin başarı şansını inceler Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 postmodern iktisadi görüşleri inceler
5 1980 sonrası Türkiye´de maliye politikalarının seyrini inceler
6 Gelişmekte olan ülkelerin son ekonomik ve mali krizlerden nasıl etkilendiğini ve krizden çıkış için alınması gerekli mali tedbirleri inceler Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Türkiye?de uygulanan maliye politikalarının değerlendirmelerini yapar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Gelişmekte olan ülkelerde maliye politikasının temel ilkelerinin neler olması gerektiğini araştırır Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 rasyonel beklentiler kuramını inceler
10 Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon, işsizlik ve gelir dağılımı konusunda maliye politikasının etkinliğini ve başarı şansını araştırır Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 keynesyen teoriyi inceler
12 neoklasik görüşü inceler
13 1980 sonrası yaşanan krizlerde uygulanan vergi politiklarını inceler
14 Maliye politikalarının etkinlik düzeyini açıklar
15 Maliye politikasının tarihi ve teorik gelişimini ortaya koyar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Maliye politikası konusunda gelişme ve eğilimler Kitaplardaki ilgili bölümler
2 İktisat okullarının maliye politikalarına bakışı Kitaplardaki ilgili bölümler
3 Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikarar sağlanamasına yönelik maliye politikaları Kitaplardaki ilgili bölümler
4 Gelişmekte olan ülkelerde enflasyonu önleyici maliye politikaları Kitaplardaki ilgili bölümler
5 Gelişmekte olan ülkelerde deflasyonu önleycici maliye politikaları Kitaplardaki ilgili bölümler
6 Gelişmekte olan ülkelerde stagflasyonu önleyici maliye politikaları Kitaplardaki ilgili bölümler
7 Arasınav Kitaplardaki ilgili bölümler
8 Gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliğine karşı maliye politikaları Kitaplardaki ilgili bölümler
9 Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınma için maliye politikaları Kitaplardaki ilgili bölümler
10 Türkiyede kamu harcamaları Kitaplardaki ilgili bölümler
11 Türkiye'de kamu gelirleri Kitaplardaki ilgili bölümler
12 Türkiye'de borçlanma politikaları Kitaplardaki ilgili bölümler
13 Türkiye'de ekonomik kriz ve maliye politikaları Kitaplardaki ilgili bölümler
14 Maliye politikası alanında güncel sorunlar Kitaplardaki ilgili bölümler
Resources
Course Notes <p>1. Ulusoy A., (2010), Maliye Politikası, Trabzon, Derya Kitapevi<br /> 2. Ata&ccedil; B., (2010), Maliye Politikası, Eskişehir, Anadolu &Uuml;. Yayınları<br /> 3. Research Papers by OECD<br /> 4. Research Papers by IMF<br /> 5. Research Papers by World Bank<br /> 6. Ayta&ccedil; Eker ve Diğerleri, Maliye Poltikası, İzmir 2007</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 35
2. Ödev 35
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 30
1. Final 70
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 2 25 50
Final 1 25 25
Total Workload 196
Total Workload / 25 (Hours) 7.84
dersAKTSKredisi 7