Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Araştirma Yöntemleri UML 505 1 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN
Course Lecturers Doç.Dr. HARUN KILIÇASLAN,
Course Assistants

Arş.Gör. Kadriye İzgi Şahpaz

Course Category
Course Objective

Araştırma Yöntemleri hakkında detaylı bilgi vermek.

Course Content

Bilimsel araştırma türleri, teknikleri, kaynak kullanma yöntemleri, kaynak kullanma, içerik hazırlama, bilimsel çalışma türlerine göre hazırlık yöntem ve teknikleri hakkında ileri düzey bilgileri içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 bilimsel araştırma yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 blimsel yöntemleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Veri toplama yöntemlerini anlar ve uygular
4 Veri analiz tekniklerini bilir
5 SPSS paket programı kullanır
6 Veriyi analiz eder
7 bilime ilişkin farklı yaklaşımları kavrar ve yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
8 bilimsel araştırma tekniklerini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kütüphane, veri tabanları, Internet kaynakları ve arama motorları kullanımı Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
2 Dipnot, Atıf ve Kaynakça Gösterme Yöntemleri Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
3 Veri Toplama ve Araştırma Yöntemleri Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
4 Örnekleme Seçimi ve Örnekleme Metodları Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
5 Anket, Deney, Röportaj ve Resmi veri Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
6 Kamu malları, vergi kaçırma ve kamu maliyesi alanlarında anket, deney ve resmi veri kullanarak yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
7 Literatür taraması ve veri toplama. Proje Başlangıç Haftası (Öğrenciler tarafından kamu maliyesinde anket, deney ve resmi veri kullanarak ampirik çalışma gerçekleştirilmesi) Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
8 Model ve hipotez geliştirme Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
9 Ara sınav Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
10 SPSS paket programına giriş, Veri girişi ve araştırma bulgularının değerlendirilmesi Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
11 Temel veri analizi ve açıklayıcı veri sunumu Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
12 SPSS de parametrik ve parametrik olmayan testler Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
13 Regresyon, logit ve tobit analizleri SPSS?de tablo, grafik ve diğer şekillerin çizimi Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
14 SPSS?de Tablo ve grafik oluşturma Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., ve Bayraktaroğlu, S (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, Sakarya.
Resources
Course Notes <p>Sayım F., (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Y&ouml;ntemleri, Ankara,&nbsp;Se&ccedil;kin Yayıncılık.</p> <p>Ders notu olarak adı ge&ccedil;en eserin slaytları kullanılabilir.</p>
Course Resources

Sayım F., (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Day R.A., (2001), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, Yedinci Basım, Çev. Gülay Aşkar Altay, TÜBİTAK Yayınları.

Medawar P.B., (1999), Genç Bilimadamına Öğütler, 16.Basım, Çev. Nermin Arık, TÜBİTAK Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 30
2. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 2 10 20
Sözlü Sınav 2 20 40
Final 1 10 10
Total Workload 191
Total Workload / 25 (Hours) 7.64
dersAKTSKredisi 7