Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kamu Kesimi Ekonomisi UML 503 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FATİH SAVAŞAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Kadriye İzgi Şahpaz
Course Category
Course Objective Kamu kesiminin yapısı, tanımı , kamu kesimiyle ilgili yaklaşımlar, kamu gelirlerinin ve harcamalarının alan ve boyutlarının belirlenmesine ilişkin düşünceler, Türkiye?de kamu kesimi ve sorunları..
Course Content kamu ekonomisinin işleyişi, kamu ekonomik faaliyetlerinin kuramsal temelleri ve kamu ekonomisine ilişkin temel ilke ve uygulamaların ileri düzeyde analizi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kamusal seçiş teorisini ve anayasal iktisat yaklaşımını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Kamu kesiminin büyüklüğünü ve bilieşiminin ölçülmesi sorununu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Kamu kesiminin yapısını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Piyasa ekonomisinin işleyişini etkinlik ve adalet ikilemiyle ilişkili olarak analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Regülasyonu ve Türkiye uygulamasını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Oylama kurallarını ve siyasal karar alma süreçlerini analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Gelir dağılımını ve gelirin yeniden dağılımı politikalarının analizini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 Kamu Ekonomisine ilişkin doktriner görüşleri açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Toplumsal fayda ve maliyet kavramlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Özelleştirmeyi ve genel ve Türkiye özelinde ekonomik sonuçlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
11 Piyasa aksaklıklarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik Bakış Kaynakların İlgili Bölümleri
2 Kamu Kesiminin Yapısı, Bileşimi ve Büyüklüğü Kaynakların İlgili Bölümleri
3 Devlet-Ekonomi İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar Kaynakların İlgili Bölümleri
4 Refah Ekonomisi Kaynakların İlgili Bölümleri
5 Kamusal Mallar ve Kamusal Malların Finansmanı Kaynakların İlgili Bölümleri
6 Dışsallıklar ve Çözümleri Kaynakların İlgili Bölümleri
7 Asimetrik Bilgi Kaynakların İlgili Bölümleri
8 Eksek Rekabet: Monopol ve Doğal Tekel Kaynakların İlgili Bölümleri
9 Politik Ekonomi Kaynakların İlgili Bölümleri
10 Küresel ve Ulusal Krizler Kaynakların İlgili Bölümleri
11 Entegrasyon ve Kamu Sektörü Kaynakların İlgili Bölümleri
12 Vergilemenin Ekonomik Analizi Kaynakların İlgili Bölümleri
13 Özelleştirme Uygulamaları Kaynakların İlgili Bölümleri
14 Kamu Ekonomisinde Yeni Gelişmeler Kaynakların İlgili Bölümleri
Resources
Course Notes Savaşan, Fatih (2014), Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi, 4. Baskı, Bursa: Dora Yayıncılık
Course Resources 1. Joseph E. Stiglitz, (1996), (çev. Batırel Ö. F.), Kamu Kesimi Ekonomisi, İstanbul, Marmara Ü. Yayınları
2. Kamu Ekonomisi, Güneri Akalın, Hacettepe Yayınları, 2006
3. Şener O., (2001), Kamu Ekonomisi, İstanbul, Beta Yayınları
4. KİRMANOĞLU, Hülya (2007), Kamu Ekonomisi Analizi, İstanbul: Beta
5. Bulutoğlu K., (1981), Kamu Ekonomisine Giriş, İstanbul, Filiz Kitabevi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 25 50
Final 1 15 15
Total Workload 208
Total Workload / 25 (Hours) 8.32
dersAKTSKredisi 7