Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Devlet Borçlarinin Analizi UML 511 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET EMİN ALTUNDEMİR
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET EMİN ALTUNDEMİR,
Course Assistants Arş. Gör. Gonca Güngör
Course Category
Course Objective İç ve dış borçlar kavramı, nedenleri, borçların boyutları, borç yönetiminin başarı ilkeleri, iç ve dış borçlanmanın etkileri, Türkiye´de iç ve dış borçların gelişimi ve sorunlarını analiz etmektir.
Course Content Bu ders boyunca devlet borçlarının günümüzün ekonomik ve toplumsal hayatta ne gibi etkilerinin olduğu, devlet borçlarının önemi, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde devlet borçlarının önemi ele alınarak ileri düzey değerlendirmeler yapılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 devlet borçlarının temel özelliklerini açıklar
2 iç ve dış borçlanma yöntemlerini analiz eder
3 devlet borçlarını sınıflandırır
4 borçlanmanın ekonomik ve mali etkilerini analiz eder
5 Türk devlet borçlarının gelişimini değerlendirir ve temel sorunlarını açıklar
6 kamu borçlanmasının nedenlerini ve sorunlarını analiz eder
7 borç yönetimi ve sorunlarını yorumlar
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kamu borçlanmasının genel özellikleri açısından analizi Kitaplardaki ilgili bölümler
2 Kamu borçlanma nedenleri Kitaplardaki ilgili bölümler
3 Devlet borçlarının sınıflandırılması Kitaplardaki ilgili bölümler
4 Kamu borçlanma yöntemleri Kitaplardaki ilgili bölümler
5 Yatırım - tasarruf sorunu ve borçlanma Kitaplardaki ilgili bölümler
6 Ekonomik Büyüme - kalkınma ile ilgili problemler ve borçlanma Kitaplardaki ilgili bölümler
7 Türkiye´de iç borçların gelişimi ve değerlendirilmesi Kitaplardaki ilgili bölümler
8 Türkiye´de dış borçların gelişimi ve değerlendirilmesi Kitaplardaki ilgili bölümler
9 Vize sınavı Kitaplardaki ilgili bölümler
10 Türkiye´de borçların gelişimi ve ekonomik etkileri açısından değerlendirilmesi Kitaplardaki ilgili bölümler
11 Dünya borç krizi ve nedenleri Kitaplardaki ilgili bölümler
12 Gelişmekte olan ülkelerde kamu borçlanması ve sorunları Kitaplardaki ilgili bölümler
13 Türkiyenin borç yükü ve değerlendirilmesi Kitaplardaki ilgili bölümler
14 Kamu borç yönetimi ve etkileri Kitaplardaki ilgili bölümler
Resources
Course Notes 1.Eker A., (1994), Devlet Borçları, Ankara, Takav Matbaası<br>2.Yaşa M., (1981), Devlet Borçları, İstanbul, Has Kurtulmuş Matbaası<br>3.Ulusoy A., (2004), Devlet Borçları, Trabzon, Derya Kitapevi
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma (&quot;European Language Portfolio Global Scale&quot;, Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 15 30
Final 1 15 15
Total Workload 183
Total Workload / 25 (Hours) 7.32
dersAKTSKredisi 7