Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Küreselleşme ve Vergileme UML 515 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HABİB YILDIZ
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör. Gonca Güngör Göksu, Arş. Gör. Mustafa Balcı
Course Category
Course Objective Küreselleşmenin maliye politikaları üzerine etkilerini derinlemesine analiz etmek ve tartışmak.
Course Content Küreselleşme, Vergi rekabeti, Uluslararası transfer fiyatlaması, OECD?nin ve AB´nin vergileme ile ilgili çalışmaları gibi konularda ileri düzey bilgiler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Vergi İdaresinde Küresel Eğilimler Ve Karşılaşılan Sorunlar İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
2 Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Yönünde Türkiye?de Yapılan Düzenlemeler Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
3 Vergi Politikalarında Dönüşüm İnceler Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Küreselleşmenin Türk vergi sistemine yaptığı etkileri İnceler Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Uluslararası Vergi Rekabeti teorisi inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Uluslararası Vergi Rekabeti Yönünde Uygulamalar: Vergi Cennetleri İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Uluslararası Transfer Fiyatlaması İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Türkiye?de Uluslararası Vergi Rekabeti Yönünde Uygulamaları İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Uluslararası Transfer Fiyatlamasını Önlemeye Yönelik Türkiye?de Yapılan Düzenlemeler İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
10 Vergi Sistemlerinin Geleceği Ve Yeni Vergi Olasılıkları: Sermeye Hareketlerinin Vergilendirilmesine Yönelik Çalışmalar İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
11 Vergi Sistemlerinin Geleceği Ve Yeni Vergi Olasılıkları: Otomatik İşlem Vergisi Ve Bit Vergisi İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
12 Vergi Sistemlerinin Geleceği Ve Yeni Vergi Olasılıkları: Çevre Vergileri İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
13 Genel olarak küreselleşme kavramını ve içeriğini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
14 Çevre Vergileri Sonucu Küresel Vergi Sisteminde Yaşanan Dönüşümleri İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
15 Elektronik Ticaret İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel olarak Küreselleşme Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
2 Vergi rekabeti Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
3 Vergi cennetleri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
4 Uluslararası transfer fiyatlaması Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
5 E- ticaret Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
6 Elektronik ödeme sistemleri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
7 Arasınav
8 Küreselleşmenin vergi idarelerine etkileri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
9 OECD?nin vergileme ile ilgili çalışmaları Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
10 AB?nin verileme ile ilgili çalışmaları Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
11 Vergi politikalarında yaşanan değişimler Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
12 Vergileme alanında yaşanan yeni eğilimler Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
13 Küreselleşmenin Türk vergi sistemine etkileri Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
14 Genel tartışma Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
Resources
Course Notes Yıldız H. Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri (Ders notları).
Course Resources Vergilemede Küresel Eğilimler ve AB, TOBB Yayını, 2001
Ekmekçi E.(2003) Küreselleşme ve Vergi Politikaları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 2 10 20
Sözlü Sınav 2 15 30
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 25 25
Total Workload 179
Total Workload / 25 (Hours) 7.16
dersAKTSKredisi 7