Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektronik Ticaret ve Vergileme UML 520 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HAKAN YAVUZ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Gonca Güngör Göksu, Arş. Gör. Mustafa Balcı
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı E-Ticaret ve Vergileme ile ilgili lisans düzeyinde temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.
Course Content Elektronik ticaretin araçları ve elektronik ticaretin türleri ayrıntılı olarak ortaya konulacak ve Elektronik ticaretin vergilemesiüzerinde durulacak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elektronik ticaretin vergilemesini ve sorunları öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Elektronik ticaretin araçlarını ve elektronik ticaretin türleri inceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İnternete genel bakış ve elektronik ticaret kavramı YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
2 Elektronik ticaretin araçları ve elektronik ticaretin türleri YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
3 Elektronik ticaret ile ilgili ortaya çıkan genel sorunları YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
4 Elektronik ticaretin vergilemesinde dolaysız vergilerin durumu YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
5 Elektronik ticaretin vergilemesinde dolaylı vergilerin durumu YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
6 Elektronik ticaretin vergilemesi konusunda uluslar arası çalışmalar, OECD?nin çalışmaları YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
7 Arasınav
8 Elektronik ticaretin vergilemesi konusunda uluslar arası çalışmalar, AB?nin çalışmaları YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
9 Elektronik ticaretin vergilemesi konusunda yeni vergi önerileri YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
10 Elektronik ticaretin vergilemesi konusunun vergi idarelerinin durumu ve geliştirilen projeler YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
11 Elektronik ticaretin vergilemesi konusunun Türk vergisi sistemi açısından değerlendirilmesi - dolaysız vergiler açısından YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
12 Elektronik ticaretin vergilemesi konusunun Türk vergisi sistemi açısından değerlendirilmesi - dolaylı vergiler açısından YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
13 Elektronik ticaretin vergilemesi konusunun Türk vergisi idaresinin çalışmaları YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
14 Elektronik ticaretin vergilemesi konusunda genel değerlendirme YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Resources
Course Notes YILDIZ, Habib(2005), Küreselleşmenin Vergileme Üzerine Etkileri Ve Türkiye Açısından Bir Değelendirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Course Resources DOKUR, Şükrü ve Gazanfer Erbaşlar(2008), Elektronik Ticaret E-Ticaret, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
ARSLAN, M., S. K. Akıncı, P. B. Karapınar (2007), E-İş, E-Devlet, Etik, Siyasal Kitabevi, İstanbul
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
1 Ekonomik ve mali konulardaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
2 Maliye alanındaki verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
3 Maliye alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
4 Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
5 Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
6 Maliye alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; ileri düzeyde mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi bilgisine sahip olma X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olma ("European Language Portfolio Global Scale", Level B2) X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
9 Maliye alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
10 Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
11 Maliye alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 25 25
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Sözlü Sınav 2 10 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Total Workload 181
Total Workload / 25 (Hours) 7.24
dersAKTSKredisi 7