Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Web Teknolojileri ISE 201 3 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. BARAN KAYNAK
Course Lecturers Öğr.Gör. BARAN KAYNAK,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Web, web tasarımı ve internet teknolojileri temel kavramları verilerek, web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinin (Html, Css, Javascript, JQuery ve AJAX) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmak.

Course Content

Web, internet teknolojileri, web ve grafik tasarımı temel kavramları, html düzenleyici programlarının temel seviyede kullanımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Internet, Web ve Temel grafik kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Html etiketleri kullanarak web sayfası tasarlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 CSS teknolojisini kullanarak Html etiketlerine stiller tanımlar, katmanlardaki çalışmalarını yorumlayabilir, CSS ve Html teknolojilerini kullanarak web sayfaları tasarlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 JavaScript kullanarak etkileşimli web sayfaları tasarlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Hazırladığı web sayfalarını, web sunucu programları kullanarak internette yayınlayabilir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
6 Sunucu taraflı dinamik programlamayla ilgili temel kavramları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel internet protokolleri, HTTP protokolü, web tasarımına giriş, URL, Web sunucuları, Web tarayıcıları
2 HTML işaretleme diline giriş, Temel Html öğeleri
3 HTML de liste, tablo, frame ve formlar
4 CSS, Stiller
5 CSS kullanarak elemanları konumlandırma
6 Bootstrap
7 JavaScript; giriş, temel sözdizimi kuralları, değişkenler ve veri tipleri, operatörler
8 JavaScript: fonksiyonlar, nesneler, diziler, hata ayıklama
9 JQuery
10 JavaScript frameworkleri (angular, react)
11 Hazır tema kullanarak örnek web tasarımı
12 jQuery ile ajax çağrıları, REST servisleri ve kullanım örnekleri
13 Web sitesi yayınlama
14 Sunucu taraflı dinamik web sayfaları
Resources
Course Notes
Course Resources

Web Technologies: A Computer Science Perspective, Jeffrey C. Jackson

A’Dan Z’Ye Yeni Nesil Tekniklerle Web Tasarımı Ve Web Programlama - Uğur Gelişken

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 30 30
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 12 12
Total Workload 164
Total Workload / 25 (Hours) 6.56
dersAKTSKredisi 7