Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nesneye Dayali Programlama ISE 102 2 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör.Dr. SELMAN HIZAL
Course Lecturers Öğr.Gör.Dr. SELMAN HIZAL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, nesneye dayalı programlama konusuna giriş yapmak, C# programlama dili ile programlama konusuna değinmektir.

Course Content

C#, nesne ve sınıf kavramı, kurucular ve yıkıcılar, kalıtım, çoklu kalıtım, UML, operatör aşırı yükleme, çok biçimlilik, fonksiyon aşırı yükleme ve fonksiyon ezmesi, Grafik Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, Dosyalar, Kütüphane kullanımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 C# programlama dilinin temellerini bilir, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
2 Windows Formlarını kullanır, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Nesneye Dayalı Programlama ile yordamsal programlama arasındaki farklarını yorumlar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Sınıf ve sınıfları oluşturan yapılarını bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Kalıtım, çokbiçimlilik ve sarmalama konularını açıklar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Özgür sınıf ve arayüz arasındaki farkları tanımlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
7 Static sınıf, metot ve değişkenleri analiz eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
8 Nesneye Dayalı Programlama prensiplerini bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
9 UML´de sınıf ve kullanıcı diyagramlarını çizer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
10 Jenerikler ve koleksiyonları bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 C#´a Genel Bakış, Kontrol deyimleri, Metotlar, Diziler
2 Windows Formlarıyla Grafik Kullanıcı Arayüz Tasarımı
3 WPF ile Grafik Kullanıcı Arayüz Tasarımı
4 İstisna Yönetimi, LINQ, Jenerikler, Koleksiyonlar
5 Nesneye Dayalı Programlama nedir?
6 Sınıflar, Erişim Denetleyicileri, Alan ve Metotlar
7 Kalıtım, Çoklu Kalıtım ve Arayüzler
8 Çokbiçimlilik ve Sarmalama
9 Özgür Sınıflar ve Arayüzler
10 UML, UML Class Diyagramları, UML Kullanıcı Diyagramları
11 Static metotlar, sınıflar
12 Nesneye Dayalı Programlama Prensipleri
13 Nesneye Dayalı Programlama Prensipleri
14 Genel Örnekler
Resources
Course Notes <p>Robert Lafore, Nesneye Y&ouml;nelimli C# Programlama Kılavuzu, Alfa Basim Yayim Dagitim, 2006, Istanbul.</p>
Course Resources
Week Documents Description size
1 1.Hafta_a_Microsoft .Net Core ve C#’a Giriş Microsoft .Net Core ve C#’a Giriş 2.69 MB
1 1.Hafta_b_C#_Programlamaya_Giris C#_Programlamaya_Giris 2.05 MB
2 2.Hafta_b_Akış_Kontrol_Mekanizmaları Akış Kontrol Mekanizmaları 2.13 MB
2 2.Hafta_a_Program_Nasıl_Calısır C# Program Nasıl Çalışır? 1.27 MB
2 2.Hafta_b_Akış_Kontrol_Mekanizmaları Akış Kontrol Mekanizmaları 2.13 MB
2 LaboratuvarUygulaması_01 0.57 MB
3 3.Hafta_a_Döngüler 1.14 MB
3 3.Hafta_b_Döngüler 1.5 MB
3 LaboratuvarUygulaması_02 0.72 MB
0 KendimiziSınayalım_kontroller_ve_donguler 0.63 MB
4 4.Hafta_a_Metodlar 1.45 MB
4 4.Hafta_b_Diziler_Listeler 1.67 MB
0 4.Hafta_c_Struct_Yapılar 1.17 MB
4 4.Hafta_c_Struct_Yapılar 1.17 MB
4 LaboratuvarUygulaması_03_Uygulamalar 0.56 MB
4 LaboratuvarUygulaması_03_Cozumler 0.57 MB
5 LaboratuvarUygulaması_04 1.31 MB
5 5.Hafta_a_Nesneler_Yapılar 1.78 MB
5 5.Hafta_b_Nesneler_Referanslar 1.68 MB
5 LaboratuvarUygulaması_04 1.31 MB
5 LaboratuvarUygulaması_04 1.31 MB
5 LaboratuvarUygulaması_05 0.33 MB
6 6.Hafta_a_Windows_Forms 1.98 MB
6 6.Hafta_b_Windows_Forms 0.81 MB
6 6.Hafta_c_Windows_Forms 0.89 MB
6 6.Hafta_Laboratuvar_Uygulamları 0.62 MB
6 NotUygulaması Derste Yapılan Not Uygulaması 0.18 MB
7 7.Hafta_a_Classes, Constructors, Properties 1.65 MB
7 LaboratuvarUygulaması_07 0.36 MB
7 NesneKediler Classes, Constructors, Properties Kullanımı ile ilgili C# Windows Form Uygulaması 0.01 MB
8 8.Hafta_a_Interfaces 1.41 MB
8 8.Hafta_b_AbstractClass 1.15 MB
8 LaboratuvarUygulaması_08 1.05 MB
7 UcretNotHesaplama 0.01 MB
8 Interface_Abstract_LabUygulamalar 0.1 MB
9 9.Hafta_a_Static 1.25 MB
9 9.Hafta_b_MidtermExam 1.07 MB
9 9.Hafta_c_MidtermExam 1.47 MB
9 LaboratuvarUygulaması_09 0.77 MB
10 10.Hafta_a_Polymorphism 1 MB
10 SekilHesapla Pollymorphism Lab Uygulaması 0.19 MB
10 10.Hafta_a_Polymorphism 1.15 MB
10 SekilHesapla Pollymorphism Lab Uygulaması 0.04 MB
11 LaboratuvarUygulaması_11 1.4 MB
11 Proje_1 C# Windows Form ve SQL Veritabanı Uygulaması 0.54 MB
12 12.Hafta_a_UML_Class_UseCase_Diagrams 4.63 MB
0 KendimiziSınayalım_kontroller_ve_donguler 0.63 MB
1 1.Hafta_a_Microsoft .Net Core ve C#’a Giriş 2.69 MB
1 1.Hafta_b_C#_Programlamaya_Giris 2.05 MB
2 2.Hafta_a_Program_Nasıl_Calısır 1.27 MB
2 2.Hafta_b_Akış_Kontrol_Mekanizmaları 2.13 MB
2 LaboratuvarUygulaması_01 0.58 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 30
1. Proje / Tasarım 70
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 45
1. Final 55
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6