Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Web Programlama ISE 309 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. BARAN KAYNAK
Course Lecturers Prof.Dr. İSMAİL HAKKI CEDİMOĞLU, Öğr.Gör.Dr. SELMAN HIZAL, Öğr.Gör. BARAN KAYNAK,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Günümüzde en yaygın olarak kullanılan Web 2.0 teknolojilerinin örnek projelerle öğretilmesi amaçlanmıştır.
Course Content Web 2.0, XHTML, CSS, JavaScript, XML ve RSS, Flash, Flex, Silverlight, Dreamweaver, Web Sunucuları ve Veritabanları, PHP, Ruby, ASP.NET ve ASP.NET Ajax, Java Server Faces, Web Servisleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Web teknolojilerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 HTML kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 CSS ile şablon ve stil oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 JavaScript kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 XML bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Web uygulaması geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Web 2.0
2 XHTML
3 CSS
4 JavaScript
5 JavaScript
6 XML ve RSS
7 Flash, Flex, Silverlight, Dreamweaver
8 Web Sunucuları ve Veritabanları
9 PHP
10 Ruby
11 ASP.NET ve ASP.NET Ajax
12 ASP.NET ve ASP.NET Ajax
13 Java Server Faces
14 Web Servisleri
Resources
Course Notes P.J. Deitel, H.M.Deitel, Internet & World Wide Web How to Program, 4th edition, Prentice Hall, 2009.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 10
2. Ödev 20
3. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 2 5 10
Final 1 12 12
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 5