Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yöneylem Araştirmasi ISE 214 4 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BURCU ÇARKLI YAVUZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi BURCU ÇARKLI YAVUZ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri karmaşık sorunları matematiksel olarak modelleyebilme özelliğini kazandırıp, bu modellerin çözümlenmesi ve yorumlanması becerileri kariyerlerine fayda sağlayabilecek şekilde öğretilmesi

Course Content

Doğrusal Programlama ile Modelleme, Simpleks yöntem ve Grafik Çözüm, Solver Kullanımı, Ulaştırma ve Atama Problemleri, Oyun teorisi ve Çok amaçlı karar verme

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yöneylem araştırması kavramını anlayabilmek ve işletme için yararını kavrayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Karmaşık işletme problemlerinin matematiksel olarak modellenebilmesini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Matematiksel modellerin çözüm yöntemlerini öğrenmek ve sonuçları yorumlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Duyarlılık analizleri ve Gölge fiyat kavramını öğrenip, işletmeler için önemini kavrayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
5 Dualite kavramı ve önemini anlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Ulaştıma sorularını modelleyebilmek ve çözümleyebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Atama sorularını modelleyebilmek ve çözümleyebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Çok amaç içeren sorulara çözüm getirmek ve bu çözümleri uygun şekilde yorumlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sözlü Sınav, Ödev,
9 Oyun teorisi ve kullanım alanlarını anlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yöneylem Araştırmasına Giriş
2 Doğrusal Programlama ile Modelleme I
3 Doğrusal Programlama ile Modelleme II
4 Doğrusal Programlama ile Modelleme III
5 Doğrusal Programlama Modellerinin Simpleks Yöntemle Çözümü I
6 Doğrusal Programlama Modellerinin Simpleks Yöntemle Çözümü II
7 Dualite ve Duyarlılık Analizleri
8 Vize
9 Excel Solver ile İleri Modelleme Örnekleri Çözümleri ve Yorumları
10 Ulaştırma Modelleri I
11 Ulaştırma Modelleri II
12 Atama Modeli
13 Çok Amaçlı Karar Verme (AHP)
14 Oyun Teorisi ve Uygulamaları
Resources
Course Notes
Course Resources

1- Yöneylem Araştırması, Hamdy A. Taha, Çeviren: Ş. Alp Baray, Şakir Esnaf

2- Yöneylem Araştırmasına Giriş, Ahmet Öztürk, Ekin Yayınevi, 2018

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5