Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Robotik ISE 419 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. BARAN KAYNAK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Robotik temel kavramları ile robot kolu kinematik ve dinamik analizi, robot programlama ve robot kontrolu hakkında öğrenciyi bilgilendirmek.
Course Content Giriş, Robotların Tipleri, Robot Kolu Kinematiği, Robot Kolu Dinamiği, , Robot Kontrolu, Robot Sensörleri, Robot Programlama Dilleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Robotlar hakkındaki temel bilgileri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Robot kinematiğini yorumlayabilir Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Robot kontrolunu gerçekleştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Robot Programlama dilleri hakkında bilgiye sahip olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Robotik dersine giriş
2 Tanımlar ve Genel Bilgiler
3 Robotların Tipleri
4 Robot Kolu Kinematiği
5 Robot Kolu Dinamiği
6 Robot Dinamik Denklemleri
7 Robotlar Yörünge Planlaması
8 Robot Kontrolu
9 Robot kontrolü algoritmaları
10 Ara Sınav
11 Robot Sensörleri
12 Robot Motorları
13 Robot Programlama Dilleri
14 Robot Programlama Dilleri
Resources
Course Notes Ders notları
Course Resources Introduction to Robotics, Analysis, Control, Application, Saeed B Niku, John Wiley and Sons, 2011
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 2 3 6
Final 1 5 5
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5