Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknik Araştirma ve Raporlama ISE 441 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL HAKKI CEDİMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı öğrencilere teknik araştırma yapmayı, teknik araştırma yöntemlerini, analiz ve ölçme yöntemleri, ana kütle, bilgi toplama metotları ve raporlamayı öğretmektir.
Course Content Araştırma yöntemleri, analiz ve ölçme yöntemleri, ana kütle, bilgi toplama metotları ve raporlamayı içermektedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma yöntemleri Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Analiz ve ölçme yöntemleri Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Ana kütle Anlatım, Sınav ,
4 Bilgi toplama metotları Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
5 Raporlama Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Araştırma ve Raporlama Kavramı
2 Teknik Araştırma
3 Teknik Araştırma Yöntemleri
4 Teknik Araştırma Öncesi Analiz
5 Teknik Araştırma Ölçme
6 Teknik Araştırma Metotları
7 Teknik Araştırma Yazma ve Raporlama
8 ARA SINAV
9 Raporlama Yöntemleri
10 Raporlama Türleri
11 Rapor Yazımı
12 Raporların Tasnifi ve Düzenlemesi
13 Raporların Güncelleştirilmesi
14 Raporların Sunumu
Resources
Course Notes Ders notları
Course Resources Just the Facts: Investigative Report Writing, Michael Biggs, 2007
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 2 2 4
Final 1 5 5
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5