Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Staj I ISE 398 5 0 + 1 1 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BURCU ÇARKLI YAVUZ
Course Lecturers Doç.Dr. İHSAN HAKAN SELVİ, Dr.Öğr.Üyesi FATİH ÇALLI, Dr.Öğr.Üyesi BURCU ÇARKLI YAVUZ,
Course Assistants Bölüm Staj Komisyonu Üyeleri
Course Category
Course Objective Lisans eğitiminde öğrencilerinin, okulda edindikleri teorik bilgilerini pekiştirmek, laboratuvar çalışmalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak
Course Content Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için görev yapacakları iş yerlerindeki hiyerarşik sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon yapısını, iş disiplinini gözlemleyerek, uygulama yaparak ve sektör çalışanlarının yaptıkları işlevleri yakından izleyerek, diploma programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak,Almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak,İşyeri eğitimi yaptıkları kurumun görevli personeli ile uyumlu çalışma ve işletmenin ilgili olduğu diğer kişilerle (müşteri ya da diğer kurumlar) iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak, Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri izleyerek tanımalarını sağlamak,
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenci staj yaptığı firmayı tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sözlü Sınav,
2 Araştırma geliştirme, kalite kontrol, bakım onarım, üretim planlama, satın alma, pazarlama bölümlerini ayrıntılı olarak inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
3 Yönetim organizasyon ve iş akış şemalarını oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
4 İşletmenin tesislerini kapasite yönünden inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
5 Kullanılan Bilişim sistemlerini inceler ve analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
6 İşletmenin ihtiyacı olan bilişim sistemlerini Anlatım, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Endüstriyel Uygulama
2 Endüstriyel Uygulama
3 Endüstriyel Uygulama
4 Endüstriyel Uygulama
5 Endüstriyel Uygulama
6 Endüstriyel Uygulama
7 Endüstriyel Uygulama
8 Endüstriyel Uygulama
9 Endüstriyel Uygulama
10 Endüstriyel Uygulama
11 Endüstriyel Uygulama
12 Endüstriyel Uygulama
13 Endüstriyel Uygulama
14 Endüstriyel Uygulama
Resources
Course Notes Fakülte Staj Yönergesi, <br>http://bsm.sakarya.edu.tr/sites/bsm.sakarya.edu.tr/file/fakulte_staj_yonergesi.pdf
Course Resources Bölüm Staj Esaları,
http://bsm.sakarya.edu.tr/sites/bsm.sakarya.edu.tr/file/BSM_Isletme_Staji_Uygulama_Esaslari.pdf
http://bsm.sakarya.edu.tr/sites/bsm.sakarya.edu.tr/file/BSM_Yazilim_Staji_Uygulama_Esaslari.pdf
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Total Workload 128
Total Workload / 25 (Hours) 5.12
dersAKTSKredisi 5