Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
3D Modelleme ve Animasyon ISE 453 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İSMAİL HAKKI CEDİMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilerin fantastik illüstrasyon becerilerini 3 boyutlu ortamda uygulamalarını sağlamak
Course Content Oluşturulan illüstrasyonların ve tasarımların 3 boyutlu ortamda canlandırılması ve animasyona hazır hale getirilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 3D ortamda dijital çizim yapabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
2 3D ortamda dijital boyama yapabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
3 3D modelleme tekniklerini uygulayabilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 3D modellere doku ve ışık ekleyebilir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 3D modellere özel efektler ekleyebilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 3D modellerden animasyon oluşturabilir Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 3D programlarda, fantastik modellemenin konseptinin örneklerle açıklanması.
2 3D Max programına, fantastik konsept çizimlerini aktarma ve bu çizimlerin blueprint referans olarak kullanılması.
3 3D Max programında, box, polygon, spline ve plane modelleme tekniklerini, çizilmiş fantastik tasarımlardaki karakter, obje ve mekânlara uygulama.
4 3D Max programında oluşturulan modellerin dokuyla kaplanması ve ışıklandırılması.
5 3D Max programında öğrenilen tekniklerle mimari modelleme ve futuristik şehir oluşturma.
6 MAYA 3D programında, polygon, vertex, edge ve borderlarla obje ve mekan mesh modeli oluşturma.
7 MAYA 3D programında, gerçekçi ve mizahi fantastik karakter modelleme teknikleri.
8 MAYA 3D programında, doku, ışık ve özel efekt teknikleri.
9 MAYA 3D programında öğrenilen tekniklerle bir animasyon filminde ve bilgisayar oyununda kullanılacak sahneler oluşturma. (Pixar, Dream Works ve ILM ekolü)
10 3D Max ve MAYA 3D programının ortak kullanımıyla sentez modeller oluşturma.
11 3D MAX ve MAYA 3D programında kamera kullanımı ve animasyon oluşturma.
12 Yazılan senaryonun storyboardlar yardımıyla 3d modellemeye uygulanması.
13 ZBrush programında çizim ve renklendirme çalışmaları.
14 3D MAX ve MAYA da oluşturulan modellerin ZBrushta manipüle edilmesi.
Resources
Course Notes Ders notları
Course Resources 3D Art Essentials: The Fundamentals of 3D Modeling, Texturing, and Animation, Ami Chopine, Elsevier, 2011.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 15
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 1 3 3
Ödev 2 3 6
Final 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 5