Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Fizik II FIZ 112 2 3 + 2 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. EMRE TABAR
Course Lecturers Prof.Dr. RECEP AKKAYA, Dr.Öğr.Üyesi MEHMET KAYMAK, Doç.Dr. ADİL BAŞOĞLU, Doç.Dr. SADIK BAĞCI, Prof.Dr. MEHMET BEKTAŞOĞLU, Doç.Dr. HAKAN YAKUT, Doç.Dr. DAVUT AVCI, Prof.Dr. HÜSEYİN MURAT TÜTÜNCÜ, Prof.Dr. İBRAHİM OKUR, Doç.Dr. ALİ ÇORUH, Dr.Öğr.Üyesi HACI AHMET YILDIRIM, Doç.Dr. ALİ SERDAR ARIKAN, Dr.Öğr.Üyesi NAGİHAN DELİBAŞ, Prof.Dr. YUSUF ATALAY, Prof.Dr. FİLİZ ERTUĞRAL YAMAÇ, Dr.Öğr.Üyesi METİN ASLAN, Doç.Dr. EMRE TABAR, Doç.Dr. ÖMER TAMER,
Course Assistants

Fizik Bölümü Öğretim Elemanları

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel elektrik ve manyetizma alt yapısının kazandırılması

Course Content

Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Elektrik yükü ve elektriklenme olgularını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Yüklü sistemlerin oluşturduğu kuvvet, elektrik alan vb. analizini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Kondansatörleri teknolojide kullanım alanlarını bilir ve kondansatörlü devreleri tasarlar. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 Elektrik akımı ve iletimi konusunda analiz yapar. Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Manyetik alan ve manyetik alan kuvvetinin oluşumunu kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Elektromanyetik indüksiyon, Faraday ve Lenz kurallarını elektrik devrelerinde uygulamaya sokar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
7 Alternatif akım ve doğru akım devrelerinin analizini yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 Laboratuvarda Uyulması Gereken Kuralları ve İş Sağlığı-Güvenliği Esaslarını öğrenir ve tatbik eder. Deney / Laboratuvar, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Laboratuvarda Uyulması Gereken Kurallar ile İş Sağlığı ve Güvenliği Esasları [2] Ders Notları
2 Coulomb Yasası ve Elektriksel Kuvvet [1] Sayfa 708-742
3 Elektrik Alanı ve Gauss Yasası [1] Sayfa 743-767
4 Elektriksel Potansiyel [1] Sayfa 768-802
5 Sığa ve Kondansatörler, Dielektriklerin Özellikleri [1] Sayfa 803-839
6 Akım ve Direnç [1] Sayfa 840-867
7 Doğru Akım Devreleri [1] Sayfa 868-903
8 Elektromanyetik Kuvvet [1] Sayfa 904-936
9 Manyetik Alan Kaynakları [1] Sayfa 937-978
10 Uygulama
11 Elektromanyetik İndüksiyon, Faraday Yasası [1] Sayfa 979-1013
12 Elektromanyetik İndüksiyon, Özindüksiyon [1] Sayfa 979-1013
13 Alternatif Akım Devreleri (RL ve RC Devreleri) [1] Sayfa 1043-1074
14 Elektromanyetik Dalgalar [1] Sayfa 1075-1103
Resources
Course Notes <p>[1] Fizik-II(Elektrik ve Manyetizma), Yılmaz G&uuml;ney, İbrahim Okur, Değişim Yayınları, Sakarya, 2010.</p> <p>[2] Fizik II&nbsp;(Elektrik ve Manyetizma)&nbsp;Laboratuar F&ouml;y&uuml;, SA&Uuml;, FEF, Fizik B&ouml;l&uuml;m&uuml;</p>
Course Resources

[2] Fen ve Mühendislik için Fizik II (Elektrik ve Manyetizma), R.A.Serway; Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, (5. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2002
[3] Fizik II (Elektrik), F.J.Keller, W.E.Gettys, M.J.Skove, Çeviri Editörü: R.Ömür Akyüz, Literatür Yay., 2006
[4] Temel Fizik II (Fishbane, Gasiorowicz ve Thornton, 2. baskıdan çeviri; Çeviri Editörü: Cengiz Yalçın; Arkadaş Yay., 2003
[5] Fizik İlkeleri 2 F.J. Bueche, D.A. Jerde, Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu; 6. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2000

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 10
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 20
1. Ödev 70
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
1. İş Sağlığı ve Güvenliği 0
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 153
Total Workload / 25 (Hours) 6.12
dersAKTSKredisi 6