Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hizmet Içi Eğitim Programlari Geliştirme YBO 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SUBHAN EKŞİOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Hizmet içi eğitim programları ile ilgili temel teori ve uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve mevcut hizmet içi eğitim programları ve bunlara alternatif yaklaşımlara yönelik bakış açılarını geliştirmek

Course Content

Hizmet içi eğitim, yetişkinler eğitimi kavramları ile birlikte kalkınmada yaratılması gerekli olan insan gücü kavramının tartışılması. Bu tür eğitimi yaratan sebepler, bu eğitimi güdüleme yöntemleri ve giderek hizmet içi eğitim programlarının nasıl oluşturulduğu üzerinde durulması. Program geliştirme ile ilgili öğeler ve bunlar arasındaki ilişkilerin, kurumların hizmet-içi eğitim programlarında uygulanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hizmet içi eğitim programları üzerine eleştiri yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Hizmet içi eğitim programı geliştirmede yeni bakış açıları geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Alternatif hizmet içi eğitim programı yaklaşımlarını eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türkiyede ve diğer ülkelerdeki hizmet içi eğitim programlarının yapısını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Program geliştirme sürecinin aşamalarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yaygın Eğitim
2 Yetişkin eğitimi
3 Hizmet içi eğitim
4 Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Yetişkin Yeterlilikleri
5 Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Yetişkin Yeterlilikleri
6 Hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması
7 Hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması
8 Vize
9 Hizmet içi Eğitim Programlarının Denenmesi
10 Hizmet içi Eğitim Programlarının Denenmesi
11 Hizmet içi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
12 Hizmet içi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
13 Hizmet içi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
14 Hizmet içi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 30 30
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6