Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitim Araştirmalarinda Nitel Yöntemler YBO 524 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP DEMİRTAŞ
Course Lecturers Doç.Dr. SERHAT ARSLAN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı, eğitim alanında nitel araştırmalar yapabilmek için gerekli temel düzeyde bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Course Content

Araştırma, bilimsel araştırma, araştırma yöntemleri, nitel araştırmalar, nitel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve raporlaştırılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bilimsel raporlaştırma kurallarına uyar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Araştırma amacına uygun evren ve örneklemi belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
3 Bilimsel bilginin tanımını yapar ve özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Araştırma amacına uygun nitel araştırma yöntemini seçer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Proje / Tasarım,
5 Araştırma amacına uygun veri toplama aracını planlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım,
6 Bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflandırır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

Kuş, E. (2001). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş, (Çev. Editörleri: Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Merriam, S.B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, (Çev.Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6