Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yaşam Boyu Eğitimde Bilgi Yönetimi YTO 519 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA BAYRAKCI
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Demet ZAFER GÜNEŞ, Arş.Gör.Gözde SEZEN
Course Category
Course Objective Eğitim örgütlerinde veri ve bilgi kavramlarının farkında olunulması ve bilginin etkili yönetiminin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Veri, bilgi, bilginin sınıflanması, bilgi toplumu kavramı, bilginin sosyal, kültürel ve ekonomik tanımları, örgütsel bilginin özellikleri, bilginin yönetimi, bilginin elde edilmesi ve değerlendirilmesi, bilgi yönetiminin öğeleri, bilgi yönetiminin ilkeleri, bilgi yönetiminin süreçleri, bilgi yönetiminde insan ve teknoloji unsurları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Veri, Bilgi ve Bilginin Sınıflanmasını anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Bilgi Toplumu Kavramı, Bilginin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Tanımları söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Bilgi Yönetiminin Öğeleri, İlkeleri ve söyler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Bilgi Yönetiminde İnsan ve Teknoloji Unsurlarını yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Bilgi Yönetimi Süreçlerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Bilginin Yönetimini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Veri
2 Bilgi
3 Bilginin Sınıflanması
4 Bilgi Toplumu Kavramı
5 Bilginin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Tanımları
6 Örgütsel Bilginin Özellikleri
7 Ara Sınav
8 Bilginin Yönetimi
9 Bilginin Elde Edilmesi ve Değerlendirilmesi
10 Bilgi Yönetiminin Öğeleri
11 Bilgi Yönetiminin İlkeleri
12 Bilgi Yönetiminin Süreçleri
13 Bilgi Yönetiminde İnsan ve Teknoloji Unsurları
14 Bilgi Yönetiminde İnsan ve Teknoloji Unsurları
Resources
Course Notes
Course Resources Elma, Cevat; Kamile Demir (2003). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık
Balay, Refik ve Diğerleri (2004). Öğrenen Örgütler. Ankara: Sandal Yayıncılık
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 25 25
Final 1 20 20
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6