Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yetişkin Eğitiminde Özel Eğitim YBO 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. YEŞİM GÜLEÇ ASLAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

 Yaşam boyu öğrenme kapsamında Özel eğitim ve üstün yetenekli bireylere yönelik program ve projeler hazırlayarak, eğitimlerine katkı sağlamak

Course Content

Özel eğitim çerçevesinde uygulanan eğitim programları

  Özel eğitimde üstün yetenekli bireyler

  Üstün yetenekli bireylerin örgün ve yaygın eğitimde yeri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Özel gereksinimli ve üstün yetenekli bireylere yönelik gerçekleştirilebilecek hizmetlerin önemini bilir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Özel gereksinimli ve üstün yetenekli bireylere yönelik yetişkin eğitimi kapsamında program geliştirir ve uygular. Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Özel gereksinimli ve üstün yetenekli bireylere yönelik gerçekleştirilebilecek hizmetler ve yetişkin eğitimi hakkında bilgilerini tartışır Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Yetişkin eğitiminin önemini özel eğitim bağlamında tartışır. Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Özel eğitim kavramı
2 Özel eğitim çerçevesinde uygulanan eğitim programları
3 Yetişkinler için özel eğitim çerçevesinde eğitim programları
4 Yetişkinler için özel eğitim çerçevesinde eğitim programları
5 Özel eğitimde üstün yetenekli bireyler
6 Üstün yetenekli bireylerin örgün ve yaygın eğitimde yeri
7 Üstün yetenekli bireylere yönelik örgün eğitim programları
8 Üstün yetenekli bireylere yönelik yaygın eğitim programları
9 Ara Sınav
10 Yaşam boyu eğitim kapsamında özel gereksinimli ve üstün yetenekli bireylerin eğitimine yönelik geliştirilebilecek programlar
11 Proje kapsamında program geliştirme
12 Proje kapsamında program geliştirme
13 Proje kapsamında program geliştirme
14 Final
Resources
Course Notes <p>Konular bağlamında g&uuml;ncel alanyazın makaleleri</p>
Course Resources

 

Özekes, M (2014) Özel eğitime gereksinimi olan çocuklara özel eğitim programları , aileler ve eğiticiler için el kitabı, Anı yayıncılık Ankara

Çiçek, V (2015) Special Education Programs, Maya akademi

Davis, A.G (2014) Üstün yetenekli çocuklar ve eğitimi, özgür yayınları

Ann Robinson, Bruce M. Shore, Donna L. Enersen (2014) Üstün Zekalılar Eğitiminde En İyi Uygulamalar, Nobel akademi

Wendy Conklin & Shelly Frei (2016) Üstün Zekalı Ve Yetenekliler İçin Eğitim Programının Farklılaştırılması, Özgür yayınları

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olur ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları eğitim yönetimi ve denetimi alanı ile bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur. X
2 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
3 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular. X
4 Alanı ile ilgili bilimsel araştırma teknikleri alanlarında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir. X
5 Alanı ile ilgili elde ettiği bilimsel verileri, problem durumlarına göre nasıl çözümleyeceğine ilişkin temel istatistiki analizleri yapma, tablolaştırma, yorumlama ve sonuçlandırma yeterliğine sahip olur.
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir. X
7 Örgütlerdeki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar. X
8 Alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır. X
9 Alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. X
10 Güncel gelişmeleri ve alanıyla ilgili değişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. X
11 Alanıyla ilgili kuramsal, yöntemsel ve uygulamabağlamında bilimsel çalışmalarını, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir. X
12 Alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanır, bu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 25 25
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6