Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yakinçağ’Da Avrupa YAK 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TUFAN TURAN
Course Lecturers Doç.Dr. TUFAN TURAN,
Course Assistants

-

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Fransız İhtilali ile başlayan ve Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile sona eren tarihi sürecin, tarih alanında bilim uzmanı olmayı planlayan öğrenciler tarafından öğrenilmesi oldukça önemlidir. Yakınçağ'da Osmanlı Devleti'nin yaşadığı süreçlerin anlaşılması açısından da Avrupa Tarihi'nin irdelenmesi gerekmektir. Avrıpa'daki güçler dengesi, Avrupa sınırlarını aşarak, dünya savaşlarına yol açmış olması nedeniyle bu güçler dengesinin dinamiklerinin incelenmesi de alanda bilim uzmanı olacak kişiler için zaruridir. 

Course Content

Fransız İhtilali, Napolyon Savaşları, Viyana Kongresi, 1830-1848 Avrupa İhtilalleri, Kırım Savaşı, İtalya ve Almanya'nın birliklerini kurması, Liberalizm ve Milliyetçilik akımları, Orta ve Doğu Avrupa'da milliyetçi hareketler, sömürgecilik, Avrupa'da blokların kurulması, Birinci Dünya Savaşı, savaş sonrası gelişmeler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yakınçağ'da Osmanlı Devleti'nin yaşadığı süreçleri anlar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Avrupa'daki güç dengelerinin değişimini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Avrupa'da yaşanan büyük savaşlara neden olan faktörleri değerlendirir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Fransız İhtilali'nin ve sonrasında ortaya çıkan akımların etkilerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Fransız İhtilali Öncesinde Avrupa'nın Durumu -
2 Fransız İhtilali -
3 Napolyon Savaşları -
4 Viyana Kongresi -
5 Viyana Kongresine Tepki Olarak 1830 İhtilalleri -
6 Viyana Kongresine Tepki Olarak 1848 İhtilalleri -
7 Kırım Savaşı -
8 Avrupa'da liberalizm ve Milliyetçilik Akımları -
9 Arasınav -
10 Orta ve Doğu Avrupa'da Milliyetçi Hareketler -
11 Avrupa'da Blokların Teşekkülü -
13 Birinci Dünya Savaşı -
14 Savaş Sonrası Gelişmeler -
Resources
Course Notes <p>J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul, 2010.</p> <p>Norman Daives, Avrupa Tarihi, (&ccedil;ev. Burcu &Ccedil;ığman vd), Ankara, 2006.</p> <p>Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980), Ankara, 2004.</p> <p>Mustafa Akdağ, Yakın &Ccedil;ağ D&ouml;nemi - Avrupa Tarihi, Ankara, 2010.</p>
Course Resources

J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul, 2010.

Norman Daives, Avrupa Tarihi, (çev. Burcu Çığman vd), Ankara, 2006.

Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler (1789-1980), Ankara, 2004.

Mustafa Akdağ, Yakın Çağ Dönemi - Avrupa Tarihi, Ankara, 2010.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6