Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Şehir Tarihçiliği YEN 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi KERİM İLKER BULUNUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu derste Osmanlı şehir tarihi ile ilgili çalışmaların nasıl yapılabileceğinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Course Content

Osmanlı şehir tarihi ile ilgili kaynakların tanıtılması, şehir tarihleri ile ilgili eleştirel literatürün okunması ve değerlendirilmesi, şehir tarihleri ile ilgili okumaların yapılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Şehir kavramının tanımını yapar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 Osmanlı şehir tarihçiliğinin kaynaklarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Osmanlı şehir tarihi ile ilgili çalışmaları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 Şehir tarihçiliğinin sorunlarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Şehir tarihi ile ilgili çalışmaları tahlil eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

1-Max Weber, Şehir: Modern Kentin Oluşumu, İstanbul 2000.

2-Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994.

3-Dror Ze’vi, Kudüs, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000.

4-Abraham Marcus, Modernliğin Eşiğinde Bir Osmanlı Şehri: Halep, Küre Yayınları, İstanbul 2014.

5- Richard van Leeuwen, Bir Osmanlı Şehri: Şam Vakıflar ve Şehir, Küre Yayınları, İstanbul 2012.

6- Paul Dumont ve François Georgeon (ed.), Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Performans Görevi (Uygulama) 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6