Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanlilarda Yönetim ve Organizasyon (1750-1918) OMM 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATİH BOZKURT
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Fatma KOÇAK
Course Category
Course Objective Osmanlı Devleti’nin Modernleşme Döneminde Yaşadığı Yönetimsel Dönüşümleri Kavrama
Course Content 18. Yüzyılın İkinci Yarısından Yıkılışına Kadarki Süreçte Osmanlı Devlet Kurumları ve Yönetim Alanındaki Yenilikler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı Devleti’nde Yenileşmeyi Zorunlu Kılan Nedenleri Kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
2 Reformist Padişahları Kronolojik Olarak Tanıma Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Osmanlı Merkez ve Taşra Yapılanmasındaki Değişimleri Değerlendirme Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Osmanlıdan Cumhuriyete Modern Yönetim Araçlarında Gelişimi Kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gelenek ve Modernleşme
2 Osmanlı Devleti’nde Yenileşmeyi Zorunlu Kılan Nedenler
3 Lâle Devri, I. Mahmud, III, Osman ve III. Mustafa Dönemlerinde Yapılan Reformlar
4 I. Abdülhamid ve III. Selim Dönemi Reformları
5 Ayanlığın Tarihî Gelişimi ve Sened-i İttifak
6 II. Mahmud Dönemi Reformları I
7 II. Mahmud Dönemi Reformları II
8 Gülhane Hatt-ı Hümayunu ve Tahlili
9 ARASINAV
10 Kalemiye Sınıfı, Osmanlı Bürokrasisinde Modernleşme
11 Merkez Teşkilatında İdarî Reformlar
12 Taşra Teşkilatında İdarî Reformlar
13 Yeni Osmanlılar ve Muhalefet
14 Kanun-ı Esasi ve Meşrutî Yönetim
Resources
Course Notes
Course Resources Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, İstanbul 2004.
Carter V. Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1996.
İlber Ortaylı, “Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Yerel Yönetimler”, Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, I, 231-244.
Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991.
Özcan Mert, “Âyan”, TDV İslâm Ansiklopedisi, IV, 195-198.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6