Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Vakif Medeniyeti OMM 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATİH BOZKURT
Course Lecturers Doç.Dr. FATİH BOZKURT,
Course Assistants Arş. Gör. Fatma KOÇAK
Course Category
Course Objective Vakıf Müessesesi’nin Osmanlı Medeniyeti’ndeki Yerini ve Önemini Kavrama
Course Content Vakıf Kurumunun Tarihsel Gelişimi, Vakıf Hukuku, Osmanlı Vakıfları ve Faaliyetleri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Vakıf Kurumunun Ortaya Çıkışını ve Tarihsel Gelişimini Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
2 Osmanlı Medeniyeti’nde Vakıf Kurumunun ve Eserlerinin Önemini Kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Osmanlı Uygulamasında Vakıfların Yaşadığı Dönüşümleri İfade Eder Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolünü Değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Vakıfların Menşei Hakkında Genel Bilgi
2 Vakfın Tarihi Ve Hukuki Gelişimi
3 Osmanlılarda Vakıf Sistemi İle İlgili Kaynak Eserler
4 Hizmet Alanları Bakımından Osmanlı Vakıfları
5 Kiralama Yöntemleri Bakımından Vakıflar
6 Osmanlıda Uzun Süreli Kiralama Usullerinin Gelişimi
7 Toplumsal Gruplar Bakımından Vakıf Kurucular
8 Vakıfların İdaresi
9 ARASINAV
10 Para Vakıfları
11 Vakfiyeler ve Örnek Belge İncelemesi
12 Devlet ve Toplum Hayatında Vakıflar
13 Vakıfların Sosyo-Ekonomik Yönleri
14 Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin Kuruluşu
Resources
Course Notes
Course Resources Ahmed Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara 1988.
Ali Himmet Berki, Vakıflar, İstanbul 1940.
Bahaeddin Yediyıldız, XVIII. Yüzyıl Türkiye’de Vakıf Müessesesi: Bir Sosyal Tarih İncelemesi, Ankara 2003.
Nazif Öztürk, Menşei ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar, Ankara 1983.
Ziya Kazıcı, Osmanlı Vakıf Medeniyeti, İstanbul 2003.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6