Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Ticaret Tarihi OMM 505 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ARİF BİLGİN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Mahmut Cihat İZGİ
Course Category
Course Objective Osmanlı ticaret tarihine ilişkin sağlam bir altyapı oluşturmak ve bu sayede hem Osmanlı sosyo-ekonomik ve hatta siyasal yapısını hem de dünyadaki genel eğilimleri daha sağlıklı kavramaya yardımcı olmak.
Course Content Osmanlılarda iç ve dış ticaret, gümrükler, ipek ticareti, coğrafi keşifler ve ticaret yollarının değişimi, Avrupa’da yaşanan ticaret devrimi ve Osmanlılara etkisi, 19. yüzyılda Osmanlıların ticari eğilimlerinde değişim gibi konular ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ticari yaklaşımlarla zihniyet dünyası arasında paralellik kurabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
2 Avrupa’daki ticaret düşüncesiyle Osmanlıdakinin farklılığının kavrar ve bunun kültürel kökenlerinin saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Ticaretin ekonomik gelişmenin en önemli göstergesi olduğunu fark eder, bu bağlamda Batıda ticaret ve sanayi devrimlerinin ilişkisini kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Osmanlı ticaretiyle ilgili, söz gelimi gayr-i Müslimlerin ticarete hâkim olduğu, Müslümanlarınsa ticaretten soyutlandıkları gibi temel yanlışları düzeltilir. Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı ticaretinin kökleri (Orta Asya’dan Beylikler’e)
2 Kuruluş döneminde iç ticaret
3 Kuruluş döneminde dış ticaret
4 Ulaşım, güvenlik ve ticaret
5 Ticaret yasakları
6 Ticari vergiler
7 Ticaret yollarında değişim (17. yüzyıl)
8 Ticaret kentleri ve ticari ağlar (Bursa ve İzmir)
9 ARASINAV
10 Ticaret kentleri ve ticari ağlar (Halep ve Şam)
11 Ticaret kentleri ve ticari ağlar (Kahire)
12 Kapitülasyonlar ve 1838 Ticaret Antlaşması
13 19. Yüzyılda ticari eğilimler
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources 1- Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı İktisadi Tarihi (1500-1914), İstanbul 1994.
2- Sabri Ülgener, Tarihte Darlık Buhranları ve İktisadi Muvazenesizlik, İst. 2006.
3- Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul 2004.
4- Murat Çizakça, İslam Dünyasında ve Batıda İş Ortaklıkları Tarihi, İstanbul 1999.
6- Benjamin Braude, “The Rise and Fall of Salonica Woolens...”, Jews, Christians, and Muslims in the Mediterranean After 1492, London 2002,
7- Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, İstanbul 1993.
8- Halil İnalcık – Suraiya Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I-II, İstanbul 2007.
9- Nelly Hanna, Kahire’de Tüccar Olmak, İstanbul 2004.
10- Niels Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Companies and Decline of the Caravan Trade, Chicago 1974.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6