Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanlilarda Ilim OMM 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FATİH BOZKURT
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Fatma KOÇAK
Course Category
Course Objective Osmanlı Devleti’nde bilim kurumlarının yapısı ve gelişimi ile bilim adamlarının kariyer edinme süreçlerini öğrenmek
Course Content Osmanlılarda bilginin üretimi ve yaygınlaştırılması, bilim ve eğitim kurumları ile mevcut bilim dallarındaki gelişmeler ele alınacaktır
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk tarihinde bilimin gelişimini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Performans Görevi,
2 Meşhur bilginlerin hayat hikâyelerine dayanarak hayata dair daha gerçekçi değerlendirmeler yapar Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Osmanlı bilimiyle ilgili kaynakları analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
4 Osmanlılarda medrese ve mektep dışı eğitimin varlığını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türklerde bilimin ve bilim kurumlarının gelişimi
2 İlk Osmanlı medreseleri ve Osmanlı medreselerinin gelişimi
3 Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreseleri
4 Müderrisler ve medreselerde okutulan dersler
5 Kazaskerlik
6 Şeyhülislamlık
7 Kadılık
8 Enderun Mektebi
9 ARA SINAV
10 Padişah hocaları ve Huzur Dersleri
11 Eğitim sisteminde değişim I (19. Yüzyıl)
12 Eğitim sisteminde değişim II (19. Yüzyıl)
13 Meşhur Osmanlı uleması ve ulema biyografileri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, İstanbul 1988.
Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1982.
İsmail H. Baykal, Enderun Mektebi Tarihi, İstanbul 1953.
Murat Belge, Osmanlı’da Kurumlar ve Kültür, İstanbul 2005.
Osman Özkul, Gelenek ile Yenilik Arasında Osmanlı Uleması, 2009.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6