Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atatürk Ilkelerinin Tarihi Temelleri TCT 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SAFİYE KIRANLAR
Course Lecturers Prof.Dr. HALUK SELVİ,
Course Assistants YOK
Course Category
Course Objective Öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarının tarihi kökenlerini anlamasını sağlamak.
Course Content Atatürk´ün ilke, inkılap, düşünce ve fikirlerinin tarihi temelleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Atatürk ilkeleri ile ilgili kaynakları listeler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini saptar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 Türkiye Cumhuriyetinin devlet yapısını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 21. Yüzyılda Türklerin durumunu sorgular Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Sınav , Ödev,
6 Atatürkün Cumhuriyet ve barış anlayışının günümüze yansımaları hakkında tahminde bulunur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim, Ödev,
7 Atatürk İlke ve İnkılaplarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
8 Cumhuriyetin değerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kaynaklar ve ders içeriğinin tahlili
2 Osmanlı devletinde yenilik hareketleri
3 Osmanlı devletinde devletçilik ve Atatürkün devletçilik anlayışı
4 Halkçılığın tarihi temelleri
5 Cumhuriyetçiliğin tarihi temelleri
6 İnkılapçılığın tarihi temelleri
7 Milliyetçiliğin tarihi temelleri
8 Laikliğin tarihi temelleri
9 ARASINAV
10 Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısı ve İnkılaplar
11 21. Yüzyılda Türkler
12 Atatürkün Cumhuriyet anlayışı
13 Atatürk ve Barış
14 Sonuç ve değerlendirme
Resources
Course Notes Bernard Lewis, Modern Türkiyenin Doğuşu
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6