Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
20. Yüzyil Avrupa Siyasi Tarihi TCT 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FİKRETTİN YAVUZ
Course Lecturers Doç.Dr. FİKRETTİN YAVUZ,
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective 20. yüzyılda Avrupa´da yaşanan gelişmelerin öğretilmesi ve değerlendirilmesi.
Course Content 20. yüzyıl´da avrupa´da yaşanan gelişmeler, savaşlar ve önemli olaylar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 20. yüzyıl başlarında Avrupadaki siyasi durumu kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
3 Geçici Barış Dönemini ve II. Dünya Savaşına giden süreci betimler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 II. Dünya Savaşını sorgular Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 İki Dünya Savaşını karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
6 Soğuk Savaş dönemini ve iki kutuplu dünyadaki gelişmeleri değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 20. yüzyıl başlarında Avrupa´daki siyasi durum
2 I. dünya savaşı öncesinde siyasi durum
3 I. Dünya savaşı ve etkileri
4 iki savaş arası dönemde Avrupa
5 II. Dünya Savaşına giden yol
6 II. DÜnya savaşı ve Etkileri
7 Savaş sonrası Avrupa´nın şekillenmesi
8 Türkiye´nin iki savaştaki rolü ve Türkiye- Avrupa İlişkileri
9 Ara Sınav
10 Soğuk Savaş Dönemi Avrupa
11 Avrupa´da Rus karşıtı yapılanmalar
12 Sovyetlerin dağılması ve Avrupa´daki siyasi durum.
13 Soğuk Savaş dönemi Türkiye- Avrupa İlişkileri
14 Günümüz Avrupası ile Türkiye arasındaki ilişkiler
Resources
Course Notes
Course Resources Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi
Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6