Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Arşiv Belgeleri YEN 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT HÜDAİ ŞENTÜRK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT HÜDAİ ŞENTÜRK,
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Türkçe Tarihi Belgeleri okuyup değerlendirmek.

Course Content

Arapça Hat (Yazı) çeşitleri, Elyazması eserleri tanımak, Kitabeleri okuma tekniği, Arşiv Belgelerinin türleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Arapça Yazı türleri hakkında bilgi vermek ve Osmanlı Tarihi ile ilgili Elyazması eserler ve arşiv belgelerinden nasıl yararlanılacağını anlatmak Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Arşiv Belgeleri ile Kitabe, Tuğra ve Mühür metinlerini okuyup değerlendirmek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Belgeleri gerekli ilmî çalışmalarda kullanmak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Belgeleri derlemek Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
5 Belgeleri çözümlemek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
6 Belgeleri kendi cümleleriyle ifade etmek Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Arapça Yazı türleri hk. bilgi.
2 Kitabeler, Mühürler, Tuğralar hk. bilgi.
3 Kitabe, Tuğra ve Mühür metinlerinin okunması.
4 Mezar Taşları ve okunuş teknikleri.
5 Sülüs ve Celî-Sülüs yazısı ve kullanıldığı sahalar.
6 Talik ve Celî-Talik ve kullanıldığı sahalar.
7 Divanî ve Celî-Divanî yazısı ve kullanıldığı sahalar.
8 Elyazması eserler ve Arşiv belgelerinin tarih yazımında önemi.
9 ARA SINAV
10 XV. yy. Osmanlıca Elyazması Metinlerin okunması.
11 XVI. yy. Osmanlıca Elyazması Metinlerin okunması.
12 XVII. yy. Osmanlıca Elyazması Metinlerin okunması.
13 XVIII. yy. Osmanlıca Elyazması Metinlerin okunması.
14 XIX. ve XX. yy. Osmanlıca Elyazması Metinlerin okunması.
Resources
Course Notes
Course Resources

1) Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul.
2) M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İst. 1979.
3) Cahit Baltacı, İslam Paleografyası, İst. 1989.
4) Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul 1995.

Week Documents Description size
0 MEŞK MECMUASI 23.53 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6