Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Diplomatikasi YAK 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ZEYNEP İSKEFİYELİ
Course Lecturers Doç.Dr. ZEYNEP İSKEFİYELİ,
Course Assistants Yok
Course Category
Course Objective Türkçe Tarihi Belgeleri okuyup değerlendirmek.
Course Content Arapça Hat (Yazı) çeşitleri, Elyazması eserleri tanımak, Kitabeleri okuma tekniği, Arşiv Belgelerinin türleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yazı karakterlerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
2 Belgelerdeki diplomatik dili analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
3 Merkezden taşraya ve taşradan merkeze gönderilen yazıları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Osmanlı İmparatorluğu ile diğer devletler arasında yapılan yazışmaların özelliklerini karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
5 Arşiv belgelerinde kullanılan özel kavramları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav ,
6 Belgeleri doğru bir biçimde yorumlayarak araştırmalarında çözümler Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Arapça Yazı türleri hk. bilgi.
2 Kitabeler, Mühürler, Tuğralar hk. bilgi.
3 Kitabe, Tuğra ve Mühür metinlerinin okunması.
4 Mezar Taşları ve okunuş teknikleri.
5 Sülüs ve Celî-Sülüs yazısı ve kullanıldığı sahalar.
6 Talik ve Celî-Talik ve kullanıldığı sahalar.
7 Divanî ve Celî-Divanî yazısı ve kullanıldığı sahalar.
8 Elyazması eserler ve Arşiv belgelerinin tarih yazımında önemi.
9 ARA SINAV
10 XV. yy. Osmanlıca Elyazması Metinlerin okunması.
11 XVI. yy. Osmanlıca Elyazması Metinlerin okunması.
12 XVII. yy. Osmanlıca Elyazması Metinlerin okunması.
13 XVIII. yy. Osmanlıca Elyazması Metinlerin okunması.
14 XIX. ve XX. yy. Osmanlıca Elyazması Metinlerin okunması.
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul.
2) M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İst. 1979.
3) Cahit Baltacı, İslam Paleografyası, İst. 1989.
4) Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul 1995.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6