Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türkiye Cumhuriyeti’Nin Sosyal ve Iktisadi Tarihi ULI 607 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator İSMAİL EDİZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dünya tarihi içerisinde önemli bir yere sahip Osmanlı kültür ve medeniyetinin bir devamı niteliğinde olan Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal ve iktisadi tarihinin kökleri imparatorluk mirası içerisinde aranmalıdır. Cumhuriyet Türkiye’sinin sosyal ve iktisadi tarihini, Tanzimat sonrası Osmanlı Devleti ile ilişkilendirerek ele alacak bu ders Türkiye’nin yakın döneminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, bu yönüyle uluslararası ilişkiler alanında ihtisas yapmak isteyen sosyal bilimcilere katkı sağlayacak niteliktedir.
Course Content Son Dönem Osmanlı Ekonomisi
Yeni Osmanlıların Sosyal ve İktisadi Yaklaşımları
Ulus Devletleşme Projesi ve Milli İktisat
Balkan Savaşları- Birinci Dünya Savaşı ve Savaş Ekonomisi
Savaşlar, Göçler ve Nüfus
Mütareke Dönemi Şehirler ve İktisadi Yapı
Erken Cumhuriyetin Ekonomi Politiği
Batılılaşma Projesi ve Kemalizm’in Yükselişi
Kemalist Ekonomik Uygulamalar
2. Dünya Savaşı Yıllarında Ekonomi ve Toplum
Soğuk Savaş Etkisi Altında Türkiye
Demokrat Parti’nin İktisadi Siyaseti
Demokrat Parti Döneminde Türkiye Toplumu
1960 Darbesinin Ekonomi Politiği
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Son Dönem Osmanlı Ekonomisi
2 Yeni Osmanlıların Sosyal ve İktisadi Yaklaşımları
3 Ulus Devletleşme Projesi ve Milli İktisat
4 Balkan Savaşları- Birinci Dünya Savaşı ve Savaş Ekonomisi
5 Savaşlar, Göçler ve Nüfus
6 Mütareke Dönemi Şehirler ve İktisadi Yapı
7 Erken Cumhuriyetin Ekonomi Politiği
8 Batılılaşma Projesi ve Kemalizm’in Yükselişi
9 Kemalist Ekonomik Uygulamalar
10 2. Dünya Savaşı Yıllarında Ekonomi ve Toplum
11 Soğuk Savaş Etkisi Altında Türkiye
12 Demokrat Parti’nin İktisadi Siyaseti
13 Demokrat Parti Döneminde Türkiye Toplumu
14 1960 Darbesinin Ekonomi Politiği
Resources
Course Notes
Course Resources Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 2002.
Tevfik Çavdar, Türkiye Ekonomisinin Tarihi, 2003.
Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, 2003.
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, 2003
Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat 1908-1918, 2012.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6