Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Balkanlar ve Uluslararasi Ilişkiler ULI 623 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Course Lecturers
Course Assistants NA
Course Category
Course Objective Öğrencilere Balkanlarda yaşanan ve günümüzde ortaya çıkan sorunların temelini oluşturan tarihsel gelişmeler hakkında bilgi verilmesinin ardından, 1990 sonrası dönemde genel olarak Balkanlar bölgesinde ve özel olarak Balkan ülkelerinde meydana gelen siyasal gelişmeler ve Yugoslavya?nın dağılma sürecinin yarattığı kriz ve savaş ve dağılma sonrası dönemde barışın sağlanması çabaları ele alınarak, nedenler, sonuçlar ve yönlendiren dinamikler bakımından incelenecektir.
Course Content Dersin işlenmesi sırasında ilk olarak, Balkanlarda yaşanan ve günümüzde ortaya çıkan sorunların temelini oluşturan tarihsel gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
İkinci aşamada Balkanlar üzerinde etki etme kapasitesine sahip olan gelişmeler ile Balkanlardaki potansiyel çatışma noktaları irdelenecektir. Üçüncü olarak da Balkan ülkeleri tek tek örnek olay olarak ele alınarak, bu ülkelerde 1990 sonrası dönemde meydana gelen gelişmeler ve ülkelerin birbiri ile ilişkileri incelenecektir.
Dersin işlenmesi sırasında öğrencilerin araştırma, analiz yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla derste işlenecek konulara ilişkin ön çalışma yapmaları sağlanacaktır. Dersin işleniş formatı dersin öğrencilerin de katılımıyla interaktif yöntemle işlenmesi ve konuya ilişkin tartışma şeklindedir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Analiz edilen bilgilerin kullanılmasını hedefler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Literatür taramasına kolaylık sağlamayı amaçlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Tartışma ve müzakere etme amacının aktarılmasını hedefler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Öğrencilerin ders konuları ile ilgili güncel bilgilerle donatılmış kaynaklara ulaşmalarını sağlamaya çalışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Derslerde bu kaynaklara dayanarak Balkanlar ve bu bölgedeki gelişmeler ile ilgili bilimsel değerde bilgiler vermeyi amaçlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Verilen bilgilerin analiz edilmesini amaçlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Balkanların Tarihsel Arka planı 3, 6, 17, 19, 24, 25, 28, 29, 31, 36, 46, 51, 52, 62, 63, 65, 37, 65
2 SSCB'nin dağılması ve Balkanlara etkisi 1, 2, 20, 30, 31, 32, 37, 45, 48, 50
3 Yugoslavya'nın dağılma süreci, nedenleri ve sonuçları 1, 2, 5, 9, 37, 45, 48, 50, 67
4 Bosna-Hersek'te siyasal gelişmeler 4, 11, 16, 37, 38, 40, 41, 45, 48
5 Kosova'da siyasal gelişmeler 21, 37, 39, 40, 41, 45, 48, 64
6 Sırbistan?da siyasal gelişmeler 37, 40, 41, 45, 48, 49
7 Hırvatistan'da siyasal gelişmeler 26, 27, 35, 37, 40, 41, 45, 48, 49
8 Makedonya'da siyasal gelişmeler 14, 18, 33, 37, 40, 41, 45, 48, 66
9 Bulgaristan'da siyasal gelişmeler 7, 8, 40, 41, 68
10 Romanya'da siyasal gelişmeler 22, 40, 41
11 Arnavutluk'ta siyasal gelişmeler 40, 41
12 Günümüzde Balkan devletlerinde siyasal durum 37, 40, 41
13 Balkan ülkeleri arasındaki ilişkiler 12, 13, 37
14 Balkan ülkelerinin Türkiye ile ilişkileri 12, 13, 37
Resources
Course Notes 1.)Alexandru Madgearu, The Wars Of The Balkan Peninsula: Their Medieval Origins, 2007. <br>2.)Aleksandar Pavkovic, The Fragmentation Of Yugoslavia: Nationalism And War In The Balkans, 2000.<br>3.)Aleksandre Popvic, Balkanlarda İslam, İnsan Yayınevi, 1995.<br>4.)Aliya İzzetbegoviç, Bosna Mucizesi, Yöneliş Yayınevi, 2003.<br>5.)Balkanlar,OBİV Yay.,İst,1993.<br>6.)Barbara Jelavıch,Balkan Tarihi 2 Cilt, Küre Yay., İst. 2006.<br>7.)Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınevi, 1986.<br>8.)Birgül Demirtaş, Bulgaristan´la Yeni Dönem, ASAM Yayınları, 2001.<br>9.)Brad K. Blitz, War And Change In The Balkans: Nationalism, Conflict And Cooperation, 2006.<br>10.)Carole Hodge, Britain And The Balkans, Routledge Advances In European Politics, 2006.<br>11.)Catherine Samary, Bosna´da Etnik Savaş, Yazın Yayınevi, 1995<br>12.)Cosmas Megalommatis, Türk-Yunan İlişkileri Ve Balkanlar, Kıbrıs Araştırmaları Vakfı, 1994<br>13.)Dimitri Pentzopoulos And Michael Llewellyn Smith, The Balkan Exchange Of Minorities And Its Impact On Greece, 2002.<br>14.)Fikret Adanır, Makedonya Sorunu, Tarih Vakfı, 2001.<br>15.)Filiz İrge, Sovyetlerden Rusya Federasyonu´na Kapitalist Kuşatma/Balkanlar-Orta Asya-Kafkaslar, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, Yayın Yılı: 2006.<br>16.)Francine Friedman, The Bosnian Muslims: Denial Of A Nation, 1996.<br>17.)Georges Castellan, Balkanlar´ın Tarihi, Doğan Kitapçılık, Yayın Yılı: 1995.<br>18.)Gül Tokay, Makedonya Sorunu - Jön Türk İhtilalinin Kökenleri , Afa Yayınevi, 1996.<br>19.)Heath W. Lowry Çevirmen Ahmet Cemal, Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi 1350-1550, Bahçeşehir Üniversitesi, (1/2009)<br>20.)Hugh Poulton, Balkanlar, Sarmal Yayınevi, 1993.<br>21.)Hüseyin Emiroğlu, Soğuk Savaş Sonrası Kosova Sorunu, Orient Yayınevi, 2006.<br>22.)Ion Iliescu, Gerçeğin Ucunda Romanya, Dünya Aktüel Yayınevi, ?<br>23.)James Headly And Michael J. Dwyer, Russia And The Balkans: Foreign Policy From Yeltsin To Putin Columbia/Hurst, 2008.<br>24.)Jelena Milojkovic-Djuric, Panslavism And National Identity In The Balkans, 1830-1880, 1994.<br>25.)John R. Lampe, Yugoslavia As History: Twice There Was A Country, 2000.<br>26.)John V. A. Fine, When Ethnicity Did Not Matter In The Balkans: A Study Of Identity In Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, And Slavonia In The Medieval And Early-Modern Periods, 2006.<br>27.)Joseph Marko, European Integration And Its Effects On Minority Protection In The Western Balkan Countries, 2008.<br>28.)Kadir Albayrak, Bogomilizm Ve Bosna Kilisesi, Emre Basın, 2005.<br>29.)Kemal H. Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası Ve Ulusçuluk, İmge Yay., Ank.,2004.<br>30.)Kemali Saybaşılı - Gencer Özcan, Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, Bağlam Yay., İst.1997. <br>31.)L.Carl Brown, İmparatorluk Mirası: Balkanlar´da Ve Ortadoğu´da Osmanlı Damgası, İletişim Yayınları, 2000.<br>32.)Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, İletişim Yay.,İst.,2003<br>33.)Mehmet Hacısalihoğlu, Jön Türkler Ve Makedonya Sorunu 1890-1918,<br>Tarih Vakfı, 2008<br>34.)Misha Glenny, Balkanlar 1804-1999 Milliyetçilik, Savaş Ve Büyük Güçler, Sabah Kitapları, Yayın Yılı: 2001.<br>35.)Mojmir Mrak, Matija Rojec, And Carlos Silva-Jauregui, Slovenia: From Yugoslavia To The European Union, 2004.<br>36.)Mustafa Bereketli, Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar, Rumeli Vakfı Yay.,Ist.,1999<br>37.)Nesrin Kenar, Yugoslavya, Yugoslavya Sorununun Ulusal Ve Uluslar Arası Boyutu, Palme Yay.,Ankara.,2005<br>38.)Noel Malcolm, Bosna, Om Yayınevi, 1999.<br>39.)Noel Malcolm, Kosova / Balkanları Anlamak İçin, Sabah Yayınevi, 1999.<br>40.)Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ, Karam, Balkanlar El Kitabı,2. Cilt, Vadi Yay., Ank 2007.<br>41.)Othon Anastasakis And Marilena Koppa, Democratization In The Postcommunist Balkans, 2009.<br>42.)Ömer E. Lütem- Birgül Demirtaş Coşkun, Balkan Diplomasisi, ,Asam Yay., Ank.,2001.<br>43.)Özden Arıkan, Barışa Çağrı: Uluslararası Komisyon´un Balkanlar Hakkında Raporu, Sabah Yayınevi, 1998.<br>44.)Paula M. Pickering, Peacebuilding In The Balkans: The View From The Ground Floor, 2007.<br>45.)Peter Radan, Break-Up Of Yugoslavia And International Law (Studies In International Law), 2001.<br>46.)R.J Crampton, İkinci Dünya Savaşından Sonra Balkanlar, Yayın Odası Yayıncılık, 2007.<br>47.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar, Kafkasya Ve Ortadoğu, İletişim Yay., İst.,1994.<br>48.)Richard Caplan, Europe And The Recognition Of New States In Yugoslavia, 2005.<br>49.)Robert D. Greenberg, Language And Identity In The Balkans: Serbo-Croatian And Its Disintegration, 2008.<br>50.)Sabrina Petra Ramet, Balkan Babel: The Disintegration Of Yugoslavia From The Death Of Tito To The Fall Of Milosevic, 2002.<br>51.)Sacit Kutlu, Balkanlar Ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Yılı: 2007.<br>52.)Selim Aslantaş, Osmanlıda Sırp İsyanlar: 19. Yüzyılın Şafağında Balkanlar, Kitap Yayınevi, 2007.<br>53.)Sir Donald Mackenzie Wallace, Prince Kropotkin, C. Mijatovich and J. D. Bourchier, A Short History Of Russia and The Balkan States, 1914.<br>54.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar, Kafkasya Ve Orta-Doğu, İletişim Yayınları, Yayın Yılı: 2000.<br>55.)Svetozar Vukmanovic, Struggle For The Balkans, 1993.<br>56.)Şaban H. Çalış, Hayalet bilimi Ve Hayali Kimlikler: Neo-Osmanlılık, Özal Ve Balkanlar, Çizgi Kitabevi, 2001.<br>57.)Şule Kut, Balkanlar´da Kimlik ve Egemenlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005.<br>58.)Şule Kut, Makedonya Ve Sorunları, Tüses Vakfı Yayınları, 1993<br>59.)Thanos Veremis, Greece´s Balkan Entanglement, January 1, 1995.<br>60.)Vassilis K. Fouskas, Balkanlar Ortadoğu Kafkasya Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları, Aykırı Yayınları, 2004.<br>61.)W. M. Gewehr, Rise Of Nationalism In The Balkans, 1800-1930, June 1967.<br>62.)William M. Sloane, Balkanlar, Nesnel Yayınları, Yayın Yılı: 2008.<br>63.)William M. Sloane, Bir Tarih Laboratuvarı Balkanlar, Nesa Yayın Grubu, 2008.<br>64.)Avrasya Dosyası 4/1-2 Yunanistan Ve Kosova, Asam Yayınevi, 1999. <br>65.)Avrupa Ve Balkanlar(İki Dünya Savaşı Arasında), Aybay Yayınevi, 1994.<br>66.)Bilgin Çelik, Dağılan Yugoslavya Sonrası Kosova Ve Makedonya Türkleri, Yeniden Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-I Hukuk Yayınevi. <br>67.) Birleşmiş Milletler Kararlarında Eski Yugoslavya, Dayanışma Vakfı Yayınevi, 1999.<br>68.) Bulgaristan´da Türk Varlığı: Bildiriler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 35
1. Performans Görevi (Seminer) 35
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 20 20
Kısa Sınav 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6