Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Us Middle East Policy (En) ODC 610 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Course Lecturers
Course Assistants Asst. Rıdvan KALAYCI
Course Category
Course Objective The Middle East region is still the most influential region in the world politics. Especially concerning the terrorism, democratization, regional conflicts and nuclear weapons, the scholars have to analyze the Middle East´s politics. In the meantime, after the Cold War, the United States is still influential actor in the region´s politics. Today the US administration have played very active and effective policies concerning the Arab Spring, Afghanistan, Iraq, Palestine etc. issues. It also dominates the region´s oil exploitations.
Course Content The US´s relations with the Islamic groups, regional security, relations with the Gulf Countries, Iraq, Gulf countries, Islamic sects, Afghanistan, Syria, Libya, Economic relations, energy security, Iran.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 To examine the US´s Afghanistan policy Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 To describe the US´s relations with the Islamic groups Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 To analyze the economic relations between the USA and the Middle East countries Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 To focus on the US´s Iran policy Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 To learn the US´s Middle East Policy Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 To examine the Iranian nuclear program Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 To analyze the role of oil in the US´s foreign policy Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction: Brief Information about the Lecture
2 US´s Middle East Policy: Until 1990
3 US´s Middle East Policy: From 1990s
4 US´s relations with the Islamic groups
5 US´s economic relations with the Middle East countries
6 Regional security and US´s Middle East Policy
7 US´s relations with the Gulf Countries
8 Afghanistan issue
9 Palestine Issue
10 Syria Question
11 Arab Spring and USA
12 Iran´s nuclear program
13 USA and Turkey relations
14 General Evaluation
Resources
Course Notes Robert J. Art, America´s Grand strategy and world politics.<br>Raymond A. Hinnebuch, The international politics of the Middle East.<br>The Middle East in the international relations: power, politics and ideology.<br>The Middle East and United States: a historical and comparative assessment.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ödev 1 25 25
Performans Görevi (Seminer) 1 25 25
Final 1 30 30
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6