Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Religion, Society and Politics In Iran (En) ODC 655 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUAMMER İSKENDEROĞLU
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Introduces to the students who are interested in the Middle Easters Studies history of the relation between religion and politics in Iran
Course Content slamic Period and the Formation of Shiism, The Rise of Saljuqis and the Dominance of Sunnism, The Rise of the Safavids and the Dominance of Shiism, Intellectal Movements in the Safavid Period, Religion and State in Qajar Iran, Religion and State in Pahlavi Period, The Islamic Revolutionary movement, The Revolution of Ayatallah Khomeini, Intellectual Movements since the revolution.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Know relation between state and religion in contemporary Iran Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
2 Know historical structure of state in Iran Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
3 Know history of religion in Iran Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
4 Know current intellectual trends in Iran Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
5 Know developments of religious thought in Iran Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
6 Know Iranian society Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Religion and State in Pre-Islamic Persia
2 Early Islamic Period and the Formation of Shiism
3 The Rise of Saljuqis and the Dominance of Sunnism
4 The Rise of the Safavids and the Dominance of Shiism
5 Intellectal Movements in the Safavid Period
6 Religion and State in Qajar Iran
7 Religion and State in Pahlavi Period
8 The Islamic Revolutionary movement
9 The Revolution of Ayatallah Khomeini
10 Intellectual Movements since the revolution
11 Traditional Movement
12 Reformist Movement
13 Relation of Politics and Religion in Contemporary Iran
14 General Evaluation
Resources
Course Notes
Course Resources Eliz Sanasarian, Religious Minorities in Iran, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Robin E. Waterfield, Christians in Persia: Assyrians, Armenians, Roman Catholics and Protestants, London, George Allen & Unwin, 1973.
Mary Boyce, Zoroastrians, Their Religious Beliefs and Practices, London, Routledge & Kegan Paul, 1986.
Mehran Kamrava, ed., The New Voices of Islam: Rethinking Politics and Modernity ?A Reader, London: I.B. Tauris, 2006.
Farhad Khosrokhavar, ?Neo-Conservative Intellectuals in Iran,? Critique: Critical Middle Eastern Studies, 19 (2001), 5?30.
Charles Kurzman, ?Critics Within: Islamic Scholars? Protest Against the Islamic State in Iran,? International Journal of Politics, Culture and Society, 15 (2001), 341?359.
Farzin Vahdat, ?Post-revolutionary Discourses of Mohammad Mojtahed Shabestari and Mohsen Kadivar: Reconciling the Terms of Mediated Subjectivity?, Critique, 16 (Spring 2000), pp. 31?54, and 17 (Fall 2000), pp. 135?157.
Mahmoud Sadri, ?Sacred Defense of Secularism: The Political Theologies of Soroush, Shabestari, and Kadivar?, International Journal of Politics, Culture and Society, 15(2) (Winter 2001), pp. 257?270.
Yasuyuki Matsunaga, Mohsen Kadivar, an Advocate of Postrevivalist Islam in Iran, British -Journal of Middle Eastern Studies, 34 (3), 2007, s. 317?329.
Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and TheWest: The Tormented Triumph of Nativism, New York: Syracuse University Press, 1996.
Farzin Vahdat, God and the Juggernaut: Iran?s Intellectual Encounter with Modernity, New York: Syracuse University Press, 2002.
Behrooz Ghamari-Tabrizi, Islam and dissent in postrevolutionary Iran : Abdolkarim Soroush, religious politics and democratic reform, London: I. B. Tauris, 2008.
Negin Nabavi, ed., Intellectual Trends in Twentieth-Century Iran: A Critical Survey, Gainesville: University of Florida Press, 2003.
Mir-Hosseini, Ziba- Richard Tapper, Islam and Democracy in Iran, Eshkevari and the Quest for Reform, London: I. B. Tauris, 2006.
H. Chehabi, Iranian Politics and Religious Modernism: The Liberation Movement of Iran under the Shah and Khomeini, Ithaca: Cornell University Press, 1990.
Abbas Kazemi, Jame?eh-shenasi-ye rawshanfekran-e dini dar Iran, Tehran: Tarh-e Naw, 2004.
Ashk Dahlen, ?Sirat al-mustaqım ? One or Many? Religious Pluralism among Muslim Intellectuals in Iran?, in The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought, ed., Ibrahim M. Abu Rabi, Oxford: Blackwell, 2006, pp. 425-448.
Maşaallah Acudani. Meşrutayi İrani. Tahran: Ahtaran Books, 1387.
Seyyid Haşim Agacery. Mukaddimei ber Münasebatı Din ve Devlet der İran-ı Asr-ı Safevi. Tahran: Tarh Nov, 2010.
Şahruh Ahavi. İran´da Din ve Siyaset. İstanbul: Yöneliş, 1990.
Nasrin Alavi, ed. Biz İran´ız. İstanbul: Aykırı, 2006.
Mehmet Alıcı. Kadim İran´da Din: Monoteizm´den Düalizm´e Mecusi Tanrı Anlayışı. İstanbul: Ayışığı, 2012.
Kazım Musevi Becneverdi. İran: Tarih, Ferheng, Hüner. Tahran, 1385.
H. Beşiriye. Dibaçe-i Ber Camiaşinasi Siyasi İran devrei Cumhuri İslami. Tahran: Niga-ı Muasır, 1381.
Mehrzad Boroujerdi. İran Entellektüelleri ve Batı. Translated by F. Gedikli. İstanbul: Yöneliş, 2001.
Ferheng Cihanbahş. Tarih-i Endişe-i İrani der Do Karni Sükut. Tahran, 1385.
John L. Esposito, ed. The Iranian Revolution, Its Global Impact. Miami: Florida International University Press, 1990.
Homa Katouzian and H. Şahidi. 21. Yüzyılda İran. Ankara: Sitare, 2011.
Mehmet Korkmaz. Zerdüşt Dini İran Mitolojisi. Ankara: Alter, 2010.
H. S. Nyberg, Dinhayi İran-ı Bastan. Kirman, 1382.
Zebihullahi Safa. İran Edebiyatı Tarihi I. Ankara: Nüsha, 2002.
Zebihullahi Safa. İran Edebiyatı Tarihi II. Ankara: Nüsha, 2005.
Mansur Sefatgol. Sahtar-ı Nihad ve Endişeyi Dini Der İran-ı Asrı Safevi. Tahran: Rasa Books, 1389.
J. Simpson and Shubart, T. Lifting The Veil: Life In Revolutionary Iran. London: Hodder And Stoughton, 1995.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Ödev 30
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 10 20
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6