Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ab´Nin Ortadoğu Politikasi (Tr) ODC 630 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. KEMAL İNAT
Course Lecturers
Course Assistants Araş. Gör. Bilal Yıldırım
Course Category
Course Objective Avrupa Birliği uluslararası siyasal sistemde 300 yıldan beri çok önemli rol oynayan Avrupa´nın en önemli örgütlenmesidir. 1992 Maastricht Anlaşması ile hayata geçirilen "Ortak Dış ve Güvenlik Politikası" (ODGP) ile Avrupa Birliği´nin ekonomik bir dev olmasına rağmen siyasi bir cüce olmaktan çıkma konusunda ciddi çabaları göze çarpmaktadır. Her ne kadar, kendi içerisindeki İngiltere´nin başını çektiği Atlantikçi grup bu konuda isteksiz davransa da gelecekte AB´nin ODGP çerçevesinde dünya politikasında ve bu bağlamda dünya politikası açısından çok önemli bir yere sahip olan Ortadoğu´da etkinliğini artıracağını ileri sürmek yanlış olmayacaktır. Ortadoğu bölgesi halklarının çoğunluğunun da, ABD´nin bölgedeki aşırı etkisini dengelemek için AB´nin Ortadoğu´da artan etkisine sıcak baktığı da düşünülürse, Brüksel´in Ortadoğu politikasının incelenmesi, her iki bölgeye de ait olan ülkemiz açısından önem arz etmektedir.
Course Content - AB´nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
- AB´nin Filistin-İsrail Politikası
- AB´nin Irak Politikası
- İran Sorunu ve AB
- Suriye Sorunu ve AB
- AB´nin Ortadoğu Politikasında Türkiye?nin Yeri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Avrupa Birliği´nin ortak dış ve güvenlik politikasını anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Avrupa Birliği´nin Filistin/İsrail sorununa yönelik politikasını anlatır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Ortadoğu bölgesinin AB açısından önemini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 AB´nin İran sorununa yönelik politikasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Avrupa Birliği´nin dünya siyasal ve ekonomik sistemindeki yerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 AB´nin Suriye, Lübnan ve Mısır sorunlarına yönelik politikasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Avrupa Birliği´nin Ortadoğu politikasında Türkiye´nin yerini analiz Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 AB´nin Ortadoğu politikasının temel belirleyicilerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 AB´nin Irak politikasını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dünya Politikasında Avrupa Birliği
2 Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Amaçları ve Başlangıcı
3 ODGPnin Gelişimi-I
4 ODGPnin Gelişimi-II
5 ODGP-Aktörler ve Araçlar
6 Ortadoğu´nun Genel Özellikleri
7 Irak Sorunu ve AB-I
8 Irak Sorunu ve AB-II
9 AB´nin Filistin/İsrail Sorununa Yönelik Politikası-I
10 AB´nin Filistin/İsrail Sorununa Yönelik Politikası-II
11 AB´nin İran Politikası
12 AB´nin Türkiye Politikası
13 AB´nin Suriye-Lübnan-Mısır Afrika Politikası
14 Avrupa Birliği-Ortadoğu Ekonomik İlişkileri
Resources
Course Notes Patrick Müller, EU Foreign Policymaking and the Middle East Conflict: The Europeanization of national foreign policy, Routledge, 2011<br><br>Joel Peters, The European Union and the Arab Spring: Promoting Democracy and Human Rights in the Middle East, Lexington Book, 2012<br><br>Taylan Özgür Kaya, The Middle East Peace Process and the EU: Foreign Policy and Security Strategy in International Politics, I. B. Tauris, 2013<br><br>Amir M. Kamel, The Drivers of EU Middle East Foreign Policy: Oil: A Quantitative Content Analysis Approach, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011<br><br>Christian Koch, Unfulfilled Potential: Exploring the GCC-EU Relationship, Gulf Research Center, 2008<br><br>Bilal Karabulut, European Union-Israel relations, Gazi Akademik Bakış 2008,1(2):1-18 <br><br>James Wood, European Union and Iran: The Coming War, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012<br><br>Anoushiravan Ehteshami, Mahjoob Zweiri, Iran´s Foreign Policy: From Khatami to Ahmadinejad, Ithaca Press, 2011<br><br>Youssef M. Choueiri, Ortadoğu Tarihi & Dini, Siyasi, Kültürel ve Ekonomik Perspektiften, İnkilap Kitabevi, 2012<br><br>E. Sare Aydın, European Neighbourhood Policy: The Case Of Egypt, Jordan, Lebanon, Occupied Palestine and Tunusia, Journal of International Social Research, Summer2012, Vol. 5 Issue 22, p234-245, 13p<br><br>Raymond Hinnebusch, Europe and the Middle East: From Imperialism to Liberal Peace, Review of European Studies. July2012, Vol. 4 Issue 3, p18-31. 14p. <br><br>Daniela Huber, Democracy Assistance in the Middle East and North Africa: A Comparison of US and EU Policies, Mediterranean Politics. Mar2008, Vol. 13 Issue 1, p43-62. 20p. <br><br>Peter Seeberg, Union for the Mediterranean-Pragmatic Multilateralism and the Depoliticization of EU-Middle Eastern Relations, Middle East Critique. Fall2010, Vol. 19 Issue 3, p287-302. 16p.<br><br>Rory Miller, Europe´s Palestine Problem: Making Sure the EU Matters to Middle East Peace, IN: Foreign Affairs, September/October 2011, Vol. 90, Issue 5, 8-12 <br><br>Ana Echague; Helene Michou; Barah Mikail, Europe and the Arab Uprisings: EU Vision versus Member State Action, Mediterranean Politics. Jul2011, Vol. 16 Issue 2, p329-335. 7p. <br><br>Kemal İnat, Irak: ABD ve Saddam Hüseyin İşbirliği ile Gelen Yıkım, Dünya Çatışmaları, Cilt 1, eds. K. İnat, B. Duran, M. Ataman, Nobel Yayınları, Ankara, 2010, ss. 9-98.
Course Resources David Reynolds, Europe Divided and Reunited, 1945?1995, T. C. W. Blannıng (Edit.), The Oxford history of Modern Europe, Oxford University Press, New York, 2000, ss. 282-306
Rudolf Hrbek, Europa in der internationalen Politik, Andreas Boeckh (Edit.), Lexikon der Politik. Internationale Beziehungen, C.H. Beck, München 1994, ss. 131-150.
David Aikman, The Great Divorce: The U.S. and Europe After the Cold War, American Spectator, May2005, Vol. 38 Issue 4, p64-68.
Ruud Janssens and Rob Kroes, Post-Cold War Europe, Post-Cold War America, Amsterdam: vu University Press, 2004.
Neda Atanasoski, ?Race? Toward Freedom: Post-Cold War US Multiculturalism and the Reconstruction of Eastern Europe, Journal of American Culture, Jun2006, Vol. 29 Issue 2, p213-226.
Emil Kirchner and James Sperling, EU security governance, Manchester University Pres, Manchester, 2007
Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 176-179.
Wallace, William (2005), Foreign and Security Policy, Helen Wallace and William Wallace Policy-Making in the European Union, Oxford University Pres, Oxford, ss. 429-456.? http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
Wallace, William (2005), Foreign and Security Policy, Helen Wallace and William Wallace Policy-Making in the European Union, Oxford University Pres, Oxford, ss. 429-456.
Smith, Michael E. (2004), Europe?s Foreign and Security Policy, Cambridge University Press, Cambridge, ss. 37-62.
Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul, ss. 113-141.
Weidenfeld, Werner (2002) Europa Handbuch, BZP, Bonn, ss. 454-476 ve 585-602.
Fritzler, Marc ve Günther Unser (2001), Die Europaeische Union, BZP, Bonn, ss. 113-130.
Salmon, Trevor, The European Security and Defence Policy: Built on Rocks or Sand?, European Foreign Affairs Review, Autumn 2005, Vol. 10 Issue 3, p359-379.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 15
2. Sözlü Sınav 15
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 1 15 15
Sözlü Sınav 2 10 20
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6