Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Media Politics In The Middle East (En) ODC 619 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. TUNCAY KARDAŞ
Course Lecturers Prof.Dr. TUNCAY KARDAŞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective This course studies the role played by the print and visual media in effacing and engendering public opinion and politics in the Middle East.
Course Content The course surveys the dynamics and mechanisms of pressure on states and peoples with the help of theoretical and conceptual prisms of media studies.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Explaining social, political, and cultural impacts of the media in chronological order. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Describing the historical development of media impact. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction: the Historical Growth of Media and Media Studies
2 Main Themes and Concepts I: Media Consumption, Hegemony, Intertextuality, Visual Discourse, Knowledge Networks and Cascading Activation
3 Main Themes and Concepts II: Encoding/Decoding, Mise-en-scene, Framing, Imagery, Genre, Soft News and Hard News
4 Methods of Media Studies: Reading Media Images, Semiotics, Content Analysis, Discourse Analysis, Narrating
5 Theories of Media and Foreign Policy
6 Performative Politics of Media and the Middle Eastern Politics
7 Media effect on the Middle Eastern Politics I
8 Media effect on the Middle Eastern Politics II
9 Case Study I: Hegemony by default? CNN to Internet: the Art of News Making
10 Case Study II: The CNN Effect, Humanitarian Interventions and Politics of International Intervention in the Middle East
11 Case Study III: The News Media and War on Terror; Fox News, Al-Jazeera and the Iraqi War
12 Case Study IV: Arab Spring and the International Media
13 Case Study V: Egyptian Military Coup 2013 the Fall of Liberal Discourse
14 Conclusion: Via Media?
Resources
Course Notes Robert M. Entman (2004) Projections of Power: Framing News\ Public Opinion and US Foreign Policy, Chicago: The University of Chicago Press.<br><br>Pippa Norris et al., (2003) Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public, London: Routledge
Course Resources Lisa Taylor and Andrew Miller (2009) Media Studies Oxford: Blackwell.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 80
1. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6