Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ortadoğu´Da Siyasal Düşünce (Tr) ODC 627 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. BÜNYAMİN BEZCİ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ortadoğu çalışmaları açısından siyasal düşünceleri kavramak günümüzdeki siyasal gelişmeleri anlamayı kolaylaştırmaktadır. Siyasal düşüncelerin tarihsel bağlamda ele alınması asıl olarak güncel siyaseti anlamlı kılmaktadır.
Course Content Ders Ortadoğu düşüncesini tarihsel bağlama oturtarak başlayacaktır. Daha sonra Ortadoğu?daki politik ideolojiler ele alınacaktır. Son olarak da öncelikle Arap ve İran düşüncesi olmak üzere politik düşünce entelektüeller çerçevesinde analiz edilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Arap ve İran düşüncesi olmak üzere politik düşünce entelektüeller çerçevesinde analiz edilir
2 Ortadoğu?daki politik ideolojileri inceler
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Batı siyasal düşüncesi karşınında Arap siyasal düşüncesi
2 Batı siyasal düşüncesi karşısında İran siyasal düşüncesi
3 Arap düşüncesinde İslamcılık ve laiklik
4 İran düşüncesinde İslamcılık ve laiklik
5 Arap düşüncesinde milliyetçilik
6 İran düşüncesinde yerlilik ve milliyetçilik
7 Arap düşüncesinde liberal söylem
8 İran düşüncesinde liberal söylem
9 İran düşüncesinde liberal söylem
10 İran düşüncesinde liberal söylem
11 Arap düşüncesinde devlet-toplum ilişkisi
12 İran düşüncesinde devlet-toplum ilişkisi
13 Arap düşüncesinde demokrasi kavrayışı
14 İran düşüncesinde demokrasi kavrayışı
Resources
Course Notes
Course Resources İbrahim M. Ebu Rabi Çağdaş Arap Düşüncesi Anka Yay.
Mehrzad Boroujerdi İran Entelektüelleri ve Batı Yöneliş yay.,
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6